Návšteva atómových elektrární Mochovce

Návšteva atómových elektrární Mochovce

Ani sme nevedeli, čo nás presne čaká…

Ráno keď sme nastupovali do autobusu, ani sme nevedeli, čo nás presne čaká. Keď sme prichádzali k jadrovým elektrárňam, už z diaľky sme videli hustú paru veľkých štyroch chladiacich veží. To nás všetkých fascinovalo. A zrazu " boli sme tam". Po prísnej a dôslednej kontrole občianskych preukazov sme jednotlivo prechádzali detektorom kovov. Po vstupe do areálu nás v infocentre oboznámili s princípom výroby jadrovej energie, so zložkami jadrových elektrárni a bezpečnostnými pravidlami. Pracovníci nám potom ukázali ako sa bezpečne zlaňujú do zásahovej šachty pomocou špeciálneho stojanu so sústavou zabezpečovacích kladiek. Hasičský zbor pre nás pripravil ukážku zásahu pri požiari v areáli, ale aj pri živelných pohromách v oblasti. Ukázali nám aj moderné vybavenie ich vozidiel. Nakoniec sme navštívili simulátor pre výcvik budúcich dispečerov zodpovedných za celú prevádzku a bezpečnosť jadrovej elektrárne. Za dobré správanie nás pani profesorky odmenili návštevou „Európy“ v BB :))

účastníci zájazdu ;)

Pozrite si fotogalériu ;)Dátum pridania25.11.2012 18:53
AutorMonika
KategórieOznamy, PK MAT-FYZ-INF
NálepkyŽiadne


Cisco