Výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka - 1. polrok

Výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka - 1. polrok

Vo štvrtok, 31. 1. 2013, dostanú žiaci namiesto vysvedčení opäť výpisy klasifikácie prospechu a správania.

Zrušenie vydávania polročných vysvedčení upravuje § 55 ods. (10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa pedagogicko-organizačných pokynov si formu výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie žiaka určí škola resp. triedny učiteľ sám.

Ak má plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka záujem o vydanie riadneho vysvedčenia na papieri so štátnym znakom a sériovým číslom, musí o to písomne požiadať vedenie školy.Dátum pridania30.01.2013 21:48
AutorMgr. Zuzana Ďurišková
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco