Oznam pre rodičov a študentov tried Sx. A, B; Sp. A, B; II. A, III. A

Oznam pre rodičov a študentov tried  Sx. A, B; Sp. A, B; II. A, III. A

Podľa ŠkVP si študenti 7. a 8. ročníka osemročného štúdia a študenti 3. a 4. ročníka štvorročného štúdia povinne volia 4 až 8 hodín vyučovacích predmetov.

Zoznam povinne voliteľných predmetov spolu s informáciou o počte povinne voliteľných hodín nájdete v sekcii Školský vzdelávací program.

Vyplnené tlačivo, podpísané rodičom odovzdá každý študent triednemu učiteľovi do 8. 3. 2013.Dátum pridania26.02.2013 00:52
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco