Aká je pravda o nás? Čísla neklamú!

Aká je pravda o nás? Čísla neklamú!

My sami sa rozhodujeme, či naše dieťa bude v Európskej únii hodnoty tvoriť a či len lopatou hádzať (prípadne autá montovať)! Aký odrazový mostík študentom poskytuje Javorka? Nepopierateľnými ukazovateľmi kvality školy je nepochybne úspešnosť študentov v externej časti maturitnej skúšky a úspešnosť absolventov prijatia na vysoké školy. Naše výsledky za minulý školský rok, pretavené do reči čísel, si môžete nájsť a porovnať v ďalšom článku:

Na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní si v mapke zvoľte kraj (KE), okres (SNV), zriaďovatelia všetci, typ školy (gymnázium) a vyučovací jazyk (slovenský). Potom si už len stačí zvoliť všetky maturitné predmety ANJ(B2), NEJ(B2), SJL a MAT a pozorne sledovať stĺpec PÚŠ, čo je priemerná úspešnosť školy v celoslovenskom testovaní externej časti maturitných skúšok.

Ak Vás tento údaj o kvalite školy nepresvedčil, môžete si pozrieť rebríček zverejnený Ústavom informácií a prognóz školstva, ktorý sledoval, koľko absolventov každej strednej školy sa hlásilo na vysokú školu, koľkých prijali a koľkí sa aj zapísali na vysokú školu na Slovensku. Na stránke ekonomika.sme.sk môžete v zozname škôl (zobrazenom pod mapkou) nájsť Košický kraj a v ňom, aká je percentuálna úspešnosť prijatia našich absolventov na vysoké školy. Nenechajte sa oklamať poradím škôl, ktorý je zostavený na základe počtu prihlásených študentov. Keďže každá škola má iný počet študentov, jediný relevantný údaj, na základe ktorého je možné školy v tomto smere porovnať, je percento vyjadrujúce časť prijatých študentov na VŠ zo všetkých prihlásených . Toto percento nájdete v poslednom stĺpci. Ak sa Vám nechce prehrabávať v zozname, využite úvodnú interaktívnu mapku. Nájdete v nej počty prihlásených, prijatých i zapísaných, percento úspešnosti prijatia absolventov na VŠ a poradie v rebríčku počtu zapísaných žiakov z danej školy (toto poradie nie je uvedené v percentách, ale v absolútnych číslach, takže nie je veľmi smerodajné).

Pre skeptikov, ktorí by chceli tvrdiť, že tieto údaje za minulý školský rok sú len výnimkou, že sa nám akože výnimočne niečo podarilo, odporúčame navštíviť prehľad a porovnanie škôl na portáli Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy . Aj keď indikátory kvality škôl sa ešte stále hľadajú a menia, výsledky v celoslovenských testovaniach externej časti maturitných skúšok sú jednoznačné. Tieto stránky zobrazujú výsledky z posledných štyroch rokov.

Rodičom deviatakov riaditeľka ústavu certifikovaných meraní Romana Kanovská odporúča, že práve tieto výsledky by mali brať do úvahy pri výbere strednej školy.

Hmmm.. hodnoty, lopata, hodnoty, lopata?… Hodnoty!Dátum pridania11.03.2013 15:22
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco