Workshop - Ako si splniť svoje sny

Workshop - Ako si splniť svoje sny

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pokračuje v organizácii workshopov zameraných na oblasť finačnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl s názvom AKO SI SPLNIŤ SVOJE SNY.

Workshopy sú zamerané na získavanie informácií a kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti a ochrany spotrebiteľa. Cieľom je poskytovať žiakom informácie a rozvíjať zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom finančného zabezpečenie seba a svojej domácnosti, ako žiť hospodárne. Orientovať sa v zabezpečení jednotlivca peniazmi, tvorbou osobného finančného plánu, spôsobmi používania rôznych metód platenia, ako zvládať zadĺženie, riadením rizík a zabezpečením pre prípad nepriaznivej situácie.

Workshopy sa uskutočnia v dňoch :

v čase od 09:00 do 11:00 v priestoroch CVČ – RCM na Strojárskej 3 v Košiciach.

Workshop je určený pre skupiny žiakov v počte 15 – 20 žiakov na jedno stretnutie.

V prípade, že máte záujem o tento workshop, prihláste sa u p. Kaľavskej:Dátum pridania04.04.2013 10:58
AutorJavorka
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco