ICILS 2013

ICILS 2013

Naša škola bola vybraná medzinárodným centrom, aby sa zúčastnila testovania v Medzinárodnej štúdii počítačovej a informačnej gramotnosti (ICILS – International Computer and Information Literacy Study). ICILS je prvá medzinárodná porovnávacia štúdia pripravenosti žiakov na život v „informačnej dobe“.

Približne 20 krajín vrátane Slovenska sa zúčastní hlavného testovania, ktoré u nás na Javorke prebehne budúci týždeň.

Konkrétne sa testovania zúčastnia vybraní študenti tercie A a tercie B.

Pre viac informácií o priebehu a cieľoch čítajte ďalej:

Cieľom testovania je zistiť, ako sú na tom žiaci Slovenska v porovnaní s ich rovesníkmi v iných krajinách a pre porovnanie študijných programov a vyučovacích metód. Získajú sa tak aktuálne národné a medzinárodné dáta, ktoré pomôžu zlepšiť výučbu a učenie informatiky v našej krajine.

Uisťujeme našich vybraných študentov tried T.A a T.B a ich rodičov, že účasť v tomto projekte nebude mať žiadny vplyv na prospech alebo pokrok v škole a že výsledky jednotlivých žiakov ani škôl nebudú zverejnené.

Ďakujeme rodičom, že umožnia svojim deťom zúčastniť sa testovania.

Bližšie k organizácii:

1Poznámka:

Dotazník pre žiaka obsahuje dve dvojice otázok, pri ktorých má žiak uviesť názov práce každého rodiča/opatrovníka a opísať, čo každý rodič/opatrovník v práci vykonáva. Spolu každá dvojica otázok (jedna dvojica o matke/opatro­vateľke a jedna o otcovi/opatro­vateľovi) je použitá na klasifikáciu informácií poskytnutých žiakom s využitím medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní. Odpovede žiakov na tieto otázky sú dôverné a sú využité pri opise zázemia skupín žiakov v krajine, nebudú použité na analýzu výkonu alebo zázemia jednotlivých žiakov.

Bolo by dobré, keby žiaci testovaní v ICILS boli pripravení a podali užitočné odpovede (môžu napríklad konzultovať s rodičmi/opa­trovateľmi, ako najlepšie opísať ich prácu).Dátum pridania10.04.2013 21:30
AutorMonika
KategórieOznamy, PK MAT-FYZ-INF
NálepkyŽiadne


Cisco