Workshop KomPrax - organizačné info

Workshop KomPrax - organizačné info

Zajtra – 22. októbra sa bude na našom gymnáziu konať workshop, ktorého sa zúčastnia triedy Sx.A, Sx.B, Sp.A, Sp.B. Začína sa spoločne v jedálni školy o 8:00, kde nám organizátori predstavia projekt. Následne budú študenti rozdelení do skupín a budú pod vedením facilitátorov pracovať v jednotlivých triedach. Workshop trvá do 13:30 (prestávka na obed je zahrnutá v harmonograme), pričom popoludňajšie vyučovanie pre dané triedy odpadá. Pre ešte bližšie informácie čítaj ďalej…

O čo ide? IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, pripravila v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax pre študentov stredných a vysokých škôl netradičné jednodňové akcie – Panelové diskusie a workshopy s témou: Prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Pod škrobeným názvom sa ukrýva množstvo zaujímavých workshopov a diskusií s rozličnými témami, pričom hlavným cieľom všetkých aktivít je priviesť študentov k poznaniu, že byť aktívny a riešiť problémy okolo seba už v čase štúdia je cesta, ako získať prax v bežných zručnostiach (komunikácia, manažment, finančná gramotnosť, projektové myslenie…), vďaka ktorým budú oveľa lepšie pripravení do praxe. Táto aktivita môže zvýšiť konkurencieschop­nosť pri príprave študentov do praxe a ich uplatnení na vysokých školách či u zamestnávateľov.

Študentov budeme tiež informovať o možnosti zapojiť sa do ďalších vzdelávacích aktivít projektu KomPrax, v rámci ktorých môžu zrealizovať vlastný malý projekt do výšky 200 eur, v akejkoľvek oblasti ich záujmu. Nepremeškajte teda možnosť podporiť Vašich študentov v realizácii množstva zaujímavých nápadov pre iných, ktoré im navyše pomôže lepšie sa zaradiť na trh práce.

Rámcový program stretnutia:Dátum pridania20.10.2013 09:17
AutorJavorka
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco