Učiteľka fyziky v CERNe

Učiteľka fyziky v CERNe

V termíne 1.6.-9.6.2013 sa zrealizoval v poradí 5. študijný pobyt učiteľov fyziky ZŠ a SŠ zo Slovenska v Ústave časticovej fyziky v CERNe v Ženeve. Zaujímavosťou je, že to bol prvý spoločný pobyt slovenských a českých učiteľov. Z našej školy sa zájazdu zúčastnila PaedDr. Eva Puchalová. Spolu s ňou vycestovali aj ďalší zástupcovia základných a stredných škôl – RNDr. Viera Dzurňáková zo ZŠ Hutníckej, Mgr. Terezia Petreková z Cirkevného gymnázia a Mgr. Jozef Dunajský z Gymnázia Školská. Učitelia sa oboznámili s najnovšími poznatkami z oblasti fyziky elementárnych častíc. Cieľom programu je prenášať získané poznatky priamo do slovenských škôl, do vzdelávania mladých ľudí, možno budúcich vedcov.

Informácie z mikrosveta častíc nám boli poskytnuté počas prednášok špičkových odbornikov a počas návštev experimentálnych zariadení, vedeckých expozícií a unikátnych pracovísk. Cennými boli i osobné stretnutia a neformálne rozhovory o vede s významnými slovenskými a českými fyzikmi, ktorých sa zúčastnil aj RNDr. Jiří Grygar, najvýznamnejší český popularizátor vedy v oblasti astronómie a astrofyziky. Na organizovaní študijných pobytov má výrazný podiel Doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. z Oddelenia didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ v Košiciach a Prof. Karel Šafařík, fyzikálny koordinátor experimentu ALICE v CERNe. Odborným garantom pre vzdelávanie učiteľov 20 členských krajín v CERNe je Mick Storr, ktorý opakovane pripomínal význam popularizácie fyziky na školách, na ktorých pôsobíme. Veľký dôraz kládol na to, aby sme študentom okrem poznatkov vedeli vysvetliť aplikácie vedeckých výsledkov pre oblasť medicíny, technológií, mierové účely a medzinárodnú spoluprácu.

Sprievodným programom vzdelávacích aktivít mimo CERNu boli: návšteva Einsteinovho múzea v Berne, merania fyzikálnych veličín (teploty varu vody, radiácie, atmosferického tlaku) na Mont Blancu vo výške 3842 m, či plnenie úloh pri spoznávaní zaujímavých miest Ženevy.

Silným osobným zážitkom bolo pre mňa stretnutie s nositeľom Nobelovej ceny za fyziku r. 1988 za objavenie miónového neutrína Jackom Steinbergerom, nemecko-americkým fyzikom, v súčasnosti žijúcom vo Švajčiarsku, neďaleko Ženevy.

Nositeľ Nobelovej ceny


Ďalšie fotozážitky si môžete pozrieť v albume na našom facebooku .Eva Puchalová, učiteľka fyzikyDátum pridania12.06.2013 22:06
AutorPaedDr. Eva Puchalová
KategórieOznamy, PK MAT-FYZ-INF
NálepkyŽiadne


Cisco