Polročné hodnotenie, výpisy vs. vysvedčenia

Polročné hodnotenie, výpisy vs. vysvedčenia

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, § 55 ods. (10) znie:

„V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, ,, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.“

Písomnú žiadosť o vydanie vysvedčenia za 1. polrok je potrebné doručiť najneskôr v piatok 7. februára 2014 na riaditeľstvo školy. Žiadosť.docDátum pridania28.01.2014 15:59
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco