Rétorika v anglickom prevedení

Rétorika v anglickom prevedení

Na Súkromnom gymnáziu v Žiline sa od roku 2008 koná Speaker´s Corner. Ide o celoslovenskú rétorickú súťaž v anglickom jazyku. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 6 našich študentov. Aký je výsledok? … môžeme sa popýšiť získaním úžasného 2. miesta. Ak si myslíte, že to si len tak idete „pokecať in english“, tak sa veľmi mýlite. Ide o dosť náročnú disciplínu. Súťažiaci sú rozdelení do skupín podľa veku – Juniors, Intermediate a Seniors. Dĺžka jednotlivých prejavov je 3, 4 alebo 5 minút.

V každej vekovej kategórii je dopredu daných päť tém, z ktorých si súťažiaci môžu jednu vybrať. Takisto si súťažiaci môžu vybrať, či budú rečniť za alebo proti téme. V posledných troch ročníkoch sú zaradené témy aj z predmetov ekonomika, geopolitika, história, chémia, biológia, občianska náuka a filozofia. Všetky témy vychádzajú z cieľových požiadaviek maturít v cudzom jazyku.

Všetci prihlásení súťažia v semifinále, kde prednesú svoje prejavy pred komisiami bez použitia techniky. Hodnotí sa gramatika a slovná zásoba, obsah, dĺžku a plynulosť prejavu, výslovnosť a intonáciu a napokon aj rečnícke zručnosti. Taktiež majú členovia komisií či ostatní súťažiaci právo opýtať sa rečníka až tri otázky, na ktoré musí reagovať. Žiaci sú bodovaní v každej kategórii a na záver sa im body jednotlivých porotcov zrátajú. Do finále postúpia v každej kategórii traja najlepší.

Vo finále súťažia finalisti medzi sebou v rámci vekovej kategórie. Pred finále sa ťahajú nové témy. Každý z nich má inú tému, aby sa predišlo prípadnému použitiu už počutého prejavu nasledujúcimi súťažiacimi. Dĺžka prejavov ostáva ako v semifinále. Na prípravu majú 15 minút. Hodnotia sa tie isté veci ako v semifinále s tým, že ešte sa im navyše hodnotia pohotovosť a schopnosť reagovať a odpovedať na otázky porotcov. Finálová komisia je zložená z piatich členov, učiteľov zo súťažiacich škôl a hostí.

Z tejto strastiplnej cesty nakoniec vzíde jeden víťaz v každej kategórii. Sme veľmi hrdí na to, že naša Sára Ondášová (Kvarta A) vo svojej kategórii obstála na 2.mieste.

Milá Sára, tešíme sa z tvojho úspechu a gratulujeme. Si ďalšia osôbka, ktorá svedčí o jedinečnosti a talente študentov na Javorke :) Prajeme Ti veľa úspechov!Dátum pridania07.02.2014 12:23
AutorJavorka
KategórieOznamy, PK ANJ, Úspechy
NálepkyŽiadne


Cisco