Milovníci divadla, obdivovatelia svetovej literatúry!

Milovníci divadla, obdivovatelia svetovej literatúry!

Máte jedinečnú možnosť zažiť niečo výnimočné!

Dňa 7.5.2014 ponúka SND v Bratislave divadelnú hru na motívy románu nemeckého autora Thomasa Manna s názvom Buddenbrookovci. Za túto knihu spisovateľovi bola udelená Nobelova cena za literatúru, takže niet pochýb, že je to hodnotné dielo.

V hre môžete uvidieť vystupovať naživo významných slovenských hercov, napr. Martina Hubu, Zdenu Studenkovú, Tomáša Maštalíra, Zuzanu Fialovú či večne mladú Máriu Kráľovičovú.

Zaujalo Vás to? Čítajte ďalej…

O toto predstavenie je veľký záujem, preto je potrebné si čo najskôr zarezervovať lístky. Predpokladaná cena vstupného 10 € (v závislosti od miest, môže byť aj nižšia, no so zhoršeným pohľadom). Doprava do Bratislavy sa pre 40 ľudí pohybuje vo výške ca. 20 € na osobu, celkovo teda 30 €. Preto sa obraciame najmä na študentov ročníkov 1.-3., kvínt-septím, aby do konca tohto týždňa,
t.j. do 28.marca 2014, nahlásili svoj záväzný záujem a doniesli zálohu 10 € do kabinetu NEJ p.Bellušovej. Návštevu divadla spojíme s prehliadkou nášho hlavného mesta.

Tešíme sa na hodnotný kultúrny zážitok!

PK CJ

O programe:

S odstupom času vidno, že Mann nenapísal iba „sólo“ príbeh jednej rodiny; jej úpadok je obrazom úpadku spoločnosti – mesta, krajiny a možno aj celého sveta – a nie je iba výsledkom individuálnej neschopnosti predstaviteľov jednotlivých generácií vyrovnať sa s požiadavkami doby, prípadne s dôsledkom ich umeleckých sklonov. V diele sa zdanlivo hovorí o tom, že obchodnícka rodina Buddenbrookovcov z Lübecku musela zaniknúť a dostať sa do krachu, či už zo stránky materiálnej, alebo osobnej, preto, lebo jej členovia neboli schopní odolať tlaku meniacich sa pomerov.

Reprezentanti mladších generácií, najmä tretej, už nemajú síl napodobniť vitalitu starého otca, zakladateľa bohatstva a vplyvu rodiny, hoci v podmienkach zostreného konkurenčného boja by potrebovali oveľa viac dravosti a životnej energie. Duch aristokratizmu starých čias tu prehráva boj o prežitie s novým, materialistickým a prízemným myslením. (Prevzaté zo stránky SND)Dátum pridania26.03.2014 09:04
AutorMonika
KategórieOznamy, PK SJL - DEJ - NOS - GEO
NálepkyŽiadne


Cisco