Riešiť chemickú olympiádu sa oplatí!

Riešiť chemickú olympiádu sa oplatí!

10. apríla 2014 sa naši študenti zúčastnili krajského kola chemickej olympiády kategórie B. Súťaž sa konala v Košiciach v priestoroch laboratórií UPJŠ. Aj tento rok pozostávala z teoretickej aj praktickej časti. Teoretické úlohy sa týkali všeobecnej, anorganickej a organickej chémie a praktická časť bola zameraná na stanovenie čistoty kyseliny vínnej potravinárskej. Neľahké úlohy úspešne zvládli Branislav Korfanta zo sexty A –7. miesto a Matej Jakubek zo sexty B.- 8.miesto. Obaja obdržali listy od dekana Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. Gabriela Semanišina PhD.,

v ktorých sa okrem iného píše: .....Vaše umiestnenie v uvedenej súťaži Vás oprávňuje v prípade úspešného ukončenia stredoškolského štúdia, aby ste boli prijatý na Vami zvolený študijný program nachádzajúci sa v ponuke našej fakulty pre aktuálny akademický rok..... Toto sú naši už “vysokoškoláci“ v akcii. Srdečne blahoželáme.

RNDr. Mária KubenkováDátum pridania02.05.2014 15:31
AutorMonika
KategóriePK BIO - CHEM, Úspechy
NálepkyŽiadne


Cisco