E-testovanie

Cieľom výskumných úloh Národného ústavu certifikovaných meraní je nájsť metodológiu hodnotenia a matematický model kvality školy. Otázka má celospoločenský význam a vysokú prioritu pre školskú politiku. To vyžaduje overovať množstvo faktorov a bez spolupráce so žiakmi sa určený cieľ dosiahnuť nedá. Naši študenti tried Sx. A a Sx. B boli do tohoto prieskumu NUCEMom vybraní a najbližšie dni absolvujú zisťovanie ich úrovne vedomostí z predmetov SJL a MAT.

Neskôr ich čakajú ďalšie prieskumy týkajúce sa motivácie žiaka k učeniu, jeho študijného potenciálu, sociálnej atmosféry v triede či interakcie žiaka s učiteľom.

Najbližší harmonogram e-testovania:

13. 5. (utorok)

Hodiny   Trieda   Predmet
1. – 2.   Sx. B   MAT
3. – 4.   Sx. A   SJL

14. 5. (streda)

Hodiny   Trieda   Predmet
1. – 2.   Sx. B   SJL
4. – 5.   Sx. A   MAT

Prosíme študentov, aby si na testovanie z MAT priniesli so sebou KALKULAČKU.Dátum pridania12.05.2014 15:24
AutorMonika
KategórieOznamy, PK MAT-FYZ-INF, PK SJL - DEJ - NOS - GEO
NálepkyŽiadne


Cisco