Ako sa dozvedieť o probléme nezamestnanosti viac?

Ako sa dozvedieť o probléme nezamestnanosti viac?

Predsa prácou priamo v teréne! Aj my sme si to v rámci seminára z ekonómie vyskúšali.

9.10. sme navštívili Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sme v rámci besedy s pracovníčkami ÚPSVaR získali informácie o základných službách, ktoré poskytuje úrad práce, diskutovali sme o rizikách absolventov škôl pri hľadaní práce, boli sme poučení o tom, ako máme postupovať po ukončení školy, ak nás neprijmú na VŠ (dúfajme, že my tento problém nebudeme musieť riešiť ;) ).

Okrem spomínanej besedy sme riešili i praktické úlohy. Vžili sme sa do roly nezamestnaných a pátrali po voľných pracovných miestach v rôznych odboroch v našom regióne. Zisťovali sme, aké sú požiadavky na výkon ponúkaných povolaní, aké rekvalifikačné kurzy by sme ako uchádzači o danú prácu mohli absolvovať, aby sme získali potrebnú kvalifikáciu.

Veľmi dôležité boli pre nás informácie o tom, ktoré študijné odbory sú najrizikovejšie, čo sa týka uplatnenia na trhu práce a naopak, ktoré najperspektív­nejšie. Bolo nám vysvetlené, že VŠ si nemáme vyberať len preto, že sa nachádza v blízkosti nášho domova, že je ľahké sa na ňu dostať, alebo že nie je problém danú školu ukončiť. Mali by sme sa skôr pozerať na to, či si po ukončení danej školy nájdeme prácu v danom obore, či nás daná práca bude baviť… Totižto pri výbere štúdia rozhodujeme o kvalite celého nášho ďalšieho života.

Naša vďaka patrí veľmi milým pracovníčkam úradu práce, ktoré nám ochotne odpovedali na všetky naše otázky. Aj vďaka nim sme si uvedomili, čo je to reálny život, aké úskalia nás môžu v našom živote stretnúť a akú zodpovednosť za svoj život máme.

Študenti seminára z ekonómieDátum pridania10.10.2014 13:13
AutorMonika
KategórieOznamy, PK SJL - DEJ - NOS - GEO
NálepkyŽiadne


Cisco