S pani ombudsmankou v Čajovni Alchýmka

S pani ombudsmankou v Čajovni Alchýmka

Vo štvrtok 9.10. vo večerných hodinách sme mali možnosť stretnúť sa v príjemnom neformálnom prostredí Čajovne Alchýmka so zaujímavými hosťami. Zúčastnili sme sa diskusie, ktorú poriadala Nadácia Otvorenej Spoločnosti (NOS). Táto nadácia sa angažuje za osobnú slobodu a dôstojnosť každého jednotlivca, presadzuje rovnosť šancí, transparentnosť, toleranciu, vzájomný rešpekt.

S myšlienkou priblížiť si túto ľudskoprávnu problematiku zúčastnením sa spomínanej diskusie prišla p.učiteľka Šťastná, a my – študenti spoločenskovedného seminára – sme neváhali a danej diskusie sme sa zúčastnili.

Hosťami diskusie boli:

Témou diskusie bolo Začleňovanie rómskych detí do hlavného prúdu vzdelávania. Spoločne s hosťami sme hľadali odpovede na pálčivé otázky: Aké sú systémové problémy vo vzdelávaní rómskych detí? Aká je súčasná prax a výzvy vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Je možné odstrániť segregáciu vo vzdelávaní? Ako zmeniť súčasnú situáciu vzdelávania detí z málo podnetného prostredia?

Pani Dubovcová – verejná ochrankyňa práv – nám priblížila danú problematiku, odvolávala sa pritom na Dohovor o právach dieťaťa a ďalšie medzinárodné ľudskoprávne dokumenty týkajúce sa práv dieťaťa. Poukázala na rovnosť šancí všetkých detí bez ohľadu na pôvod, farbu pleti. Nabádala k tolerancii a vzájomnému rešpektovaniu sa v spoločnosti, ktoré môžu napomôcť tomu, aby boli zabezpečené rovnoprávne podmienky pri výchove a vzdelávaní všetkých detí.

Pozrite si fotogalériu , ďalšie fotky na FB NOS prípadne video na TV RedutaDátum pridania16.10.2014 21:38
AutorMonika
KategórieOznamy, PK SJL - DEJ - NOS - GEO
NálepkyŽiadne


Cisco