Sú iní, no sú našou súčasťou...

Sú iní, no sú našou súčasťou...

Množstvo ľudí berie dobrý zdravotný stav ako niečo samozrejmé, neuvedomuje si dopady nepriaznivého zdravotného stavu na život človeka. Jedným z dôvodov môže byť aj skutočnosť, že sa priamo nestretávame s ľuďmi s postihnutím, nepoznáme preto ich potreby, obmedzenia a bariéry, ktoré títo ľudia musia každodenne prekonávať. Problémom postihnutých býva často aj to, že sa nevedia zaradiť medzi skupinu zdravých ľudí a táto skupina ich nevie prijať takých, akí sú. .= V stredu 19.11.2014 sa na Špeciálnej základnej škole sv. Maximiliána Kolbeho v Spišskej Novej Vsi konal Deň otvorených dverí.

Táto škola vznikla z reálnej potreby vzdelávania detí z mesta Spišská Nová Ves a jeho okolia, ktoré vzhľadom na svoje viacnásobné postihnutie nemali šancu navštevovať školu. Škola sa vnútorne diferencuje podľa mentálnej individuálnej úrovne každého žiaka na A, B, C – variant s prihliadnutím na možné viacnásobné postihnutie.

Keďže sme sa v rámci náuky o spoločnosti v disciplíne psychológia dozvedeli veľa informácií, ktoré súvisia s rôznymi stupňami duševnej zaostalosti, využili sme danú možnosť a spoločne s p. u. Šťastnou sme sa Dňa otvorených dverí na tejto škole zúčastnili. Mali sme možnosť nielen nahliadnuť do jej priestorov, ale aj spoznať edukačný proces, ktorý v nej dennodenne prebieha. Uvedomili sme si, aká náročná je práca špeciálnych pedagógov a ich asistentov, koľko obetavosti a trpezlivosti si vyžaduje. Mali sme možnosť presvedčiť sa, že láska, cit, spolupatričnosť, náklonnosť a iné pozitívne črty kompenzovali intelektovú nedostatočnosť postihnutých detí. Svoju lásku, úprimnosť a náklonnosť vedia nielen prežívať, ale aj prejavovať. (však Laura? ;) )Na záver už len krátko: postihnutí majú právo na ohľady, trpezlivosť a toleranciu nedostatkov, ktoré z ich handicapu vyplývajú. A oni nám to často vrátia tým, že nás upozornia na to, že slnko svieti, vtáci spievajú a kvety sladko voňajú…

Septima A a Mgr. Ivana ŠťastnáDátum pridania23.11.2014 17:59
AutorMonika
KategórieOznamy, PK SJL - DEJ - NOS - GEO
NálepkyŽiadne


Cisco