Medzinárodný deň boja proti korupcii na Javorke

Medzinárodný deň boja proti korupcii na Javorke

9. december je celosvetovým dňom boja proti korupcii, ktorý sme si tento rok pripomenuli aj na našej škole. Študenti ekonómie, ktorí sa problematike korupcie venujú na seminároch, si pripravili v spolupráci s pani učiteľkou Mgr. Ivanou Šťastnou prezentáciu na túto tému.

Veronika Jenčová a Martin Makara privítali v učebni dejepisu študentov vyšších ročníkov, ktorí prejavili záujem dozvedieť sa o jednom z najväčších spoločensko-ekonomických problémov súčasnosti viac a prezentáciu otvorili anketou medzi žiakmi našej školy, ktorá ukázala, že o korupcii vieme takmer všetci, avšak málokto vie, ako s ňou bojovať a ako sa jej brániť. V prezentácii boli objasnené základné pojmy zviazané s úplatkami, upozornené bolo aj na vysoké trestné sadzby spojené s korupciou a vysvetlený bol aj postup, ako sa zachovať, ak sme svedkami korupčného správania alebo ak nám bol úplatok ponúknutý.

Najatraktívnejšou časťou prezentácie však bol priestor pre hosťa, ktorého si organizátori pozvali: pani PhDr. Ľubu Kráľovú, Ph.D, ktorá sa dlhodobo venovala téme utorkovej prezentácie už počas svojho pôsobenia na univerzitách v Košiciach a Prešove. Pre našich študentov si pripravila prednášku na vysokoškolskej úrovni, v ktorej poukázala na vlastné skúsenosti s korupciou a navrhla aj riešenie stavu, ktorý korupcia na Slovensku spôsobuje. Krátky čas bol venovaný diskusii a prezentácia bola uzavretá poďakovaním hosťovi a zúčastneným študentom, ktorých účasť bola dôkazom, že mladým ľuďom nie je ľahostajné, aké správanie považujeme v spoločnosti za štandardné. Na Javorke totiž nevyučujeme len jazyky či klasické predmety, ale podporujeme aj aktívny záujem o prostredie, v ktorom my, študenti, dospievame.

Martin Makara, Ok. B

fotogalériaDátum pridania15.12.2014 09:48
AutorMonika
KategórieOznamy, PK SJL - DEJ - NOS - GEO
NálepkyŽiadne


Cisco