Učiť sa dá všade na svete

Učiť sa dá všade na svete

V tomto školskom roku sa naši študenti a aj učitelia majú možnosť zapojiť do rôznych medzinárodných projektov a začať využívať tie isté príležitosti ako ich rovesníci a kolegovia v iných krajinách Európskej únie…

Pozitíva ako komunikácia v cudzích jazykoch, cestovanie, ktoré študenta takmer nič nestojí, spoznávanie iných kultúr a krajín, študentom pomáhajú rozvíjať zručnosti žiadúce na dnešnom trhu práce. Učitelia si taktiež prídu na svoje a môžu sa zúčastňovať vzdelávacích a tréningových kurzov, ktoré zvýšia ich odbornosť, profesionalitu a naučia ich kreatívnejšiemu prístupu k študentom.

Erasmus+ na Javorke otvára dvere všetkým, ktorí túžia cestovať, učiť sa, spoznávať, meniť zastarané metódy a spôsoby. Stačí len motivácia hľadať a nachádzať možnosti, ktoré sú priamo pred našimi očami. My sme sa otvorili týmto možnostiam a svoje vzdelávanie sme obohatili o medzinárodné aktivity v 3 oblastiach:

Už v septembri 2014 vycestovali naši študenti v rámci medzinárodného projektu „Ilha Afortunada, Ilha da Esperanca – Island of fortune, Island of Hope“, do Madeiry v Portugalsku. Projektu sa zúčastnilo 7 krajín: Rumunsko, Grécko, Estónsko, Litva, Taliansko, Slovensko a Portugalsko. Cieľom projektu bolo motivovať mladých ľudí k ochrane životného prostredia a naučiť sa organizovať aktivity pre rovesníkov k tejto téme.

V decembri 2014 sa ďalší študenti zúčastnili medzinárodného projektu „Youth Social Enterpreneur“Rumunsku. Okrem študentov z Javorky boli na projekte účastní aj študenti z Poľska, Estónska, Turecka, Českej Republiky a Rumunska. Cieľom projektu bol rozvoj podnikateľských zručnosti u mladých ľudí a naučiť sa pracovať v tíme. Prínosom pre študentov na týchto projektoch je aj získanie medzinárodného certifikátu Youthpass, ktorý im pomôže pri lepšom uplatnení sa na trhu práce.

Už vo februári 2015 naši študenti opäť vycestujú na projekt „This Job has Young“ do Turecka a v marci a v júni 2015 sa pre nich pripravuje ďalší projekt „Health is Wealth“Estónsku a v ďalších krajinách EU.

Nezabúdame ani na svojich učiteľov a pripravujeme pre nich medzinárodné vzdelávacie aktivity, ktoré prispejú k rozvoju ich profesionálnej a odbornej stránke osobnosti. Tento školský rok to bude vzdelávací kurz v Španielsku, ktorý je plne financovaný zo zdrojov EU pod hlavičkou programu Erasmus+.

Čo dodať? Vyzerá to, že tento školský rok bude na Javorke dosť „nabitý“ :)

Autor: Mgr. Melánia OndzikováDátum pridania21.01.2015 06:20
AutorJavorka
KategórieOznamy, PK ANJ
NálepkyŽiadne


Cisco