Hodnotenie 1. polroku školského roka 2014/2015

Hodnotenie 1. polroku školského roka 2014/2015

Vážení rodičia, milí študenti!

V piatok 30. 1. 2015 sa končí prvý polrok tohoto šk. roka. Študentom prím až kvínt osemročného štúdia budú na piatej, ostatným študentom gymnázia na šiestej vyučovacej hodine vydané výpisy vysvedčení. Po týchto triednických hodinách sa ďalšie vyučovanie ruší a deti čakajú v pondelok 2. 2. (jednodňové) polročné prázdniny. V škole sa opätovne zídeme v utorok 3. 2. 2015.

Nestačí Vám výpis, potrebujete výsvedčenie? Čítajte ďalej…

Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Oznamujeme študentom maturitných ročníkov, ktorí majú záujem o vydanie vysvedčenia z dôvodu jeho dokladovania k prihláške na VŠ, aby do stredy 4. 2. 2015 doručili na vedenie školy písomnú žiadosť o vydanie tohto vysvedčenia. Žiadosť 2015.doc

Hodnotenie za oba polroky školského roka Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

vedenie školyDátum pridania28.01.2015 17:58
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco