PISA 2015

PISA 2015

Milí naši 15 roční študenti, vážení rodičia!

Naša škola je jednou z 300 škôl Slovenska, ktorú vybralo medzinárodné centrum štúdie OECD PISA (Programme for International Student Assessment) do výskumnej vzorky škôl, ktoré sa v apríli tohto roku zúčastnia testovania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015.

PISA je výskumný projekt, ktorý je realizovaný vo viac ako 60 krajinách sveta pod záštitou Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).

PISA má nasledujúce charakteristiky:

Účasť na štúdii PISA je dôležitá, lebo výsledky hodnotenia môžu byť použité:

Testovanie na Javorke bude prebiehať podľa stanovených medzinárodných pravidiel. Žiaci vyplnia 2 – hodinový test v elektronickej podobe pozostávajúci z otázok prírodovednej, matematickej, čitateľskej a finančnej gramotnosti a tiež z oblasti riešenia problémov. Súčasťou testovania bude aj zodpovedanie otázok Žiackeho dotazníka, ktorý následne po testovaní vyplní každý žiak. Dotazník bude obsahovať otázky týkajúce sa žiaka, jeho školy, jeho rozvrhu hodín a vyučovania, ale aj jeho postojov a názorov na oblasť prírodných vied.

Účasť študentov na tejto štúdii je anonymná a nemá vplyv na jeho vzdelávacie výsledky, hodnotenie a ani pokrok v škole. Výsledky testov nebudú zverejnené za jednotlivých žiakov alebo konkrétne školy. (Všetky údaje zozbierané v štúdii PISA sú prísne dôverné. Nie je možné identifikovať jedinca alebo školu v žiadnej hodnotiacej správe vydanej v rámci štúdie.)

Pre viac informácií o štúdii PISA kliknite na stránku OECD , prípadne na naše národné centrum štúdie NUCEM

Ak Vás zaujíma, ako Slovensko obstálo v predchádzajúcich ročníkoch, pozrite si celkom pekne spracovaný článok na www.sme.sk

O tom, ktorí 15 roční Javoráci sa štúdie zúčastnia, rozhodne náhodným výberom samotné OECD, no my veríme, že tých vybratých 42 sťastlivcov určite postavenie Slovenska vrámci výsledného rebríčka len zlepšia ;)

O ďalších potrebných informáciách a postupoch budete včas informovaní.

Mgr. Monika SedlákováDátum pridania22.03.2015 20:29
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco