Javorka goes global

Javorka goes global

Áno, Javorka sa globalizuje! Iste ste zaregistrovali rastúcu účasť našich študentov na rôznych projektoch pre mladých v rámci Erasmus+ – či už začiatkom roka na Madeire, neskôr v Rumunsku či naposledy v Turecku. No okrem toho prišiel náš anglický lektor Martin Phillip Walsh s myšlienkou, ako zatraktívniť i samotné hodiny anglického jazyka a ako inde poznamenala jeho manželka Mgr. Zuzana Walsh, preniesť ich do 21. storočia.

Pozývajú teda Javorákov zapojiť sa dvoch zaujímavých projektov: SELFIES a LIVE SKYPE hodiny.

Do projektu SELFIES je zapojených viacero medzinárodných škôl z celého sveta. Hlavným cieľom je, aby študenti spoznali reálne prostredie, v ktorom ich rovesníci žijú, a to za pomoci dnes tak obľúbených Selfie fotiek. Študent, ktorý sa do projektu chce zapojiť, vytvorí 5 fotiek do ktorých zakomponuje geografiu svojho mesta, podnebie, špeciálnu pamiatku, landmark komunity kde žije alebo zvyk, obyčaj či sociálny problém, s ktorým sa bežne stretáva. Projekt je skvelou príležitosťou pre študentov spoznať svet z rôznych pohľadov s možnosťou podieľať sa tak na riešení problémov v rôznych komunitách. Finálnym cieľom je potom vytvorenie Skype hodiny kde si študenti budú môcť svoje názory odprezentovať a zdieľať. Naši študenti začnú komunikovať so strednou školou v USA už v najbližšej dobe.

Druhým, nemenej zaujímavým spestrením anglickej komunikácie sú LIVE Skype hodiny, s ktorými pokusne vybraní študenti pod vedením Martina Walsha začali už pred cca dvoma týždňami. Podarilo sa im spojiť s kanadskými študentmi, ktorí práve sedeli na hodine geografie. Okrem iného si vymenili základné informácie o aktuálnom čase a počasí v tej ktorej krajine a kanadskí študenti zistili, kde sa nachádza „Spišská Nová“ (Ves už akosi nepovažovali za podstatné :P ). Pripojili sme sa tak k medzinárodnej komunite Skype škôl v projekte Skype in the classroom ako prvá škola na Slovensku .

Dňa 8.4.2015 o 16 hod sa uskutoční stretnutie so študentmi z Bermúd. Naši študenti budú prezentovať Slovensko, naše mesto Spišskú Novú Ves a samozrejme Javorku.

Všetkých, ktorých tieto aktivity zaujali, hláste sa v kabinete ANJ u Martina Walsha.

Pozn: Ak sa Vám po kliknutí na obrázky k jednotlivým projektom neotvorili bližšie informácie, skúste tieto súbory v .pdf formáte: Selfie poster 2.pdf Bermuda Live link Poster 2.pdf

Zuzana a Martin WalshDátum pridania29.03.2015 19:02
AutorMonika
KategórieOznamy, PK ANJ
NálepkyŽiadne


Cisco