MÓDA po nemecky cez e-Twinning

MÓDA po nemecky cez e-Twinning

Tento školský rok vytvorila Septima A partnerstvo s gymnáziom v talianskom meste Janov a chorvátskom Záhrebe. Celá spolupráca sa konala pod záštitou známeho medzinárodného projektu e-Twinning a komunikačným jazykom bol jazyk nemecký. Radi by sme Vám ukázali, ako to celé ubiehalo.

Prvou úlohou, ktorou sme odštartovali náš medzinárodný projekt, bolo predstavenie nás žiakov a učiteľov, ktorí na danom projekte participovali. Predstavili sme teda naše triedy, naše školy, a naše mesto.

Zároveň začali naši žiaci viesť e-mailovú korešpondenciu s talianskymi žiakmi, chatovanie s chorvátskymi žiakmi. Po nadviazaní kontaktov s partnerskými školami došlo k dohode na téme nášho spoločného projektu – Móda a oblečenie, stanovili sa ciele i časový harmonogram projektu. Zjednotil sa spôsob zverejňovania výsledkov projektu v pracovnom priestore TwinSpace. K najvýraznejším produktom nášho projektu patrili rôzne plagáty k téme, ktoré žiaci vytvárali v skupinách a následne prezentovali pred ostatnými žiakmi triedy.

Žiaci zostavili dotazník k téme oblečenie, ktorý postupne vypĺňali naši, talianski i chorvátski žiaci. Všetky tri dotazníky boli štatisticky vyhodnotené a graficky porovnané. Súčasťou projektu bolo i natočenie videa k téme, v ktorom sme formou ankety zisťovali postoje žiakov našej školy k téme móda a oblečenie – samozrejme v nemčine :)

Momentálne sa nachádzame vo fáze evaluácie nášho projektu, kedy žiaci a učitelia partnerských škôl hodnotia prácu na projekte. Žiaci poukazujú predovšetkým na praktické prepojenie nemeckého jazyka s reálnym životom a na jeho využiteľnosť v praxi (možnosť komunikovať v nemeckom jazyku so žiakmi inej krajiny, nadväzovanie kontaktov a priateľstiev s nimi, spoznávanie inej krajiny a jej kultúry). Za veľký prínos považujú žiaci skutočnosť, že môžu počas práce na projekte pracovať v skupinách, oceňujú príjemnú pracovnú atmosféru v triede, ktorá podporuje ich aktivitu a tvorivosť a pôsobí veľmi motivujúco. Sú motivovaní vnútorne, pretože pracujú na „svojom“. Nesú zodpovednosť za svoju prácu, za produkty projektu, ktoré reálne zverejňujú a prezentujú žiakom inej krajiny. A že svoju prácu vykonávali žiaci zodpovedne a tvorivo dokazuje i Certifikát kvality, ktorý bol nášmu projektu udelený.

Autor článku: Mgr. Ivana ŠťastnáDátum pridania27.06.2015 09:21
AutorJavorka
KategórieOznamy, PK NEJ - FRJ - TAJ - RUJ, Úspechy
NálepkyŽiadne


Cisco