Oznam pre študentov maturitných tried

Oznam pre študentov maturitných tried

Milí maturanti!

Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok.

Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Oznamujeme študentom maturitných ročníkov, ktorí majú záujem o vydanie vysvedčenia z dôvodu jeho dokladovania k prihláške na VŠ, aby do stredy 3. 2. 2016 doručili na vedenie školy písomnú žiadosť o vydanie tohto vysvedčenia.

Vzor žiadosti si môžete stiahnuť tu: Žiadosť o vydanie vysvedčenia 2016.doc

Hodnotenie za oba polroky školského roka Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

Vedenie školyDátum pridania27.01.2016 13:22
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco