1.miesto v celoslovenskej súťaži Speaker´s Corner!

1.miesto v celoslovenskej súťaži Speaker´s Corner!

Aj tento rok sa naša škola zapojila už do 8.ročníka súťaže v rečníckych prejavoch žiakov stredných a základných škôl v anglickom jazyku pod názvom Speaker`s Corner. A hádajte čo? 1.miesto získala naša študentka z bilingválnej triedy Lenka Volková. Súťaž sa organizuje z dôvodu, že čoraz viac a viac ľudí hovorí po anglicky a sú to hlavne mladí ľudia. Počítalo sa preto so širokým spektrom súťažiacich. Keďže mladí ľudia veľa cestujú a prinášajú si so sebou v jazyku určité veľmi hovorové a neformálne zvyky.

Súťažiaci sú rozdelení do troch kategórií: pre stredné školy sú to kategórie podľa veku: Juniors (14–15-roční), Intermediate (16–17-roční) a Seniors (18–19-roční). Dĺžka jednotlivých prejavov je v kategórii Juniors 3 minúty, Intermediate 4 minúty a Seniors 5 minút.

V každej vekovej kategórii je dopredu daných päť tém, z ktorých si súťažiaci môžu jednu vybrať. Takisto si súťažiaci môžu vybrať, či budú rečniť za alebo proti téme. Všetky témy vychádzajú z cieľových požiadaviek maturít v cudzom jazyku.

Všetci prihlásení súťažia podľa veku v tzv. semifinále, kde prednesú svoje prejavy pred komisiami bez použitia techniky. V semifinále sa v trojčlenných komisiách (v každej komisii sú vždy aj učitelia zo súťažiacich škôl) hodnotia gramatiku a slovnú zásobu, obsah, dĺžku a plynulosť prejavu, výslovnosť a intonáciu a napokon aj rečnícke zručnosti. Taktiež majú členovia komisií či ostatní súťažiaci právo opýtať sa rečníka až tri otázky, na ktoré musí reagovať. Žiaci sú bodovaní v každej kategórii a na záver sa im body jednotlivých porotcov zrátajú. Do finále postúpia v každej kategórii traja najlepší.

Vo finále súťažia finalisti medzi sebou v rámci vekovej kategórie. Pred finále sa ťahajú nové témy. Každý z nich má inú tému, aby sa predišlo prípadnému použitiu už počutého prejavu nasledujúcimi súťažiacimi. Dĺžka prejavov ostáva ako v semifinále. Na prípravu majú 15 minút. Hodnotia sa tie isté veci ako v semifinále s tým, že ešte sa im navyše hodnotia pohotovosť a schopnosť reagovať a odpovedať na otázky porotcov. Finálová komisia je zložená z piatich členov, učiteľov zo súťažiacich škôl a hostí. Z každej kategórie je nakoniec jeden víťaz.

Tento rok vo svojej kategórii sa víťazom stala naša Lenka, my jej srdečne gratulujeme k úspechu, sme sa ňu hrdí a tešíme sa spolu s ňou :)Dátum pridania10.02.2016 11:20
AutorJavorka
KategórieOznamy, PK ANJ, Úspechy
NálepkyŽiadne


Cisco