European Money Week aj na Javorke

European Money Week  aj na Javorke

Dňa 18. marca sa na našej Javorke konala vzdelávacia prednáška so zástupcami Národnej banky Slovenska. Celá akcia prebiehala pod hlavičkou spoločnej iniciatívy európskych bankových asociácií v rámci týždňa European Money Week, kedy sa v týždni od 14. do 18. marca 2016 naprieč celou Európou realizovali na školách rôzne podujatia na podporu finančnej gramotnosti a jej povedomia u žiakov.

Aj naša škola sa aktívne zapojila do tejto spoločnej iniciatívy. V rámci programu Viac ako peniaze (Junior Achievement Slovensko, n.o.), ktorý je obsahom Seminára z ekonómie,

sme využili možnosť pozvať zástupcov Národnej banky Slovenska na prednášku, ktorej témou bola „Finančná gramotnosť v súvislostiach“ (účty, úvery a bezpečnosť platieb). Prednáška bola realizovaná v 3 blokoch, kedy študenti pracovali s online aplikáciou, boli aktívne zapájaní po každom bloku formou otázok, ktoré zodpovedali cez smartfón. Dôležitá bola rýchlosť, reakčný čas a samozrejme vedomosti študentov. Na záver prednášky bola aktivita študentov vyhodnotená a víťazkou sa stala Majka Dudžáková, ktorá si odniesla ako cenu USB kľúč.

Prednášajúci veľmi pozitívne hodnotili prácu i vedomosti našich študentov, vyzdvihli ich pohotovosť a ochotu spolupracovať. Verím, že sa študentom táto zážitková forma vzdelávania páčila a bola príjemným odľahčením po náročnom maturitnom týždni ;)

Za fotky ďakujeme Veronike Jenčovej ;-)

Mgr. Ivana ŠťastnáDátum pridania29.03.2016 09:40
AutorMonika
KategórieOznamy, PK SJL - DEJ - NOS - GEO
NálepkyŽiadne


Cisco