Oslobodenie od povinnej telesnej výchovy

Oslobodenie od povinnej telesnej výchovy

Žiaci s vážnymi zdravotnými problémami budú uvoľnení od cvičenia na hodinách telesnej a športovej výchovy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka a lekárskeho potvrdenia dokazujúceho oprávnenosť tohto uvoľnenia, ktoré si môžete stiahnuť nižšie.

Žiak oslobodený od cvičenia na hodinách telesnej a športovej výchovy (TSV) nie je oslobodený od účasti na hodinách TSV. To znamená, že sa hodín TSV zúčastňuje a vykonáva úlohy určené učiteľom.

Pri čiastočnom oslobodení lekár na potvrdenie uvedie, čo žiak nesmie konkrétne na hodinách TSV robiť.

Tlačivo na uvoľnenie od cvičenia na hodinách TSV a aj tlačivo na čiastočné uvoľnenie od cvičenia na hodinách TSV potvrdí odborný lekár (podľa oslabenia) alebo praktický lekár ku ktorému žiak patrí.

Žiadosť o oslobodenie z TSV.pdf

Žiadosť spolu s potvrdeným návrhom od lekára odovzdajte najneskôr do 08. 09. svojmu triednemu učiteľovi.

Vedenie školyDátum pridania24.08.2017 14:30
AutorMonika
KategórieOznamy, PK TEV
NálepkyŽiadne


Cisco