Hodnotenie 1. polroku školského roka

Hodnotenie 1. polroku školského roka

Vážení rodičia, milí študenti!

V stredu 31. 1. 2018 sa končí prvý polrok tohoto šk. roka. Študentom prímy až kvinty osemročného štúdia budú na piatej, ostatným študentom gymnázia na šiestej vyučovacej hodine vydané výpisy vysvedčení. Po týchto triednických hodinách sa ďalšie vyučovanie ruší. Polročné prázdniny nás čakajú v piatok 2. 2. (jednodňové) a v škole sa opätovne zídeme v pondelok 5. 2. 2018.

Nestačí Vám výpis, potrebujete vysvedčenie? Čítajte ďalej…

Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Oznamujeme študentom maturitných ročníkov, ktorí majú záujem o vydanie vysvedčenia z dôvodu jeho dokladovania k prihláške na VŠ, aby do štvrtka 1. 2. 2018 odovzdali svojmu triednemu učiteľovi písomnú žiadosť o vydanie tohto vysvedčenia. Žiadosť 2018.doc

Hodnotenie za oba polroky školského roka podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

vedenie školyDátum pridania29.01.2018 12:49
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco