Akademická debata na Javorke

Akademická debata na Javorke
  • Nebojíš sa vyjadriť svoj názor?
  • Chcel by si sa naučiť lepšie formulovať svoje myšlienky a kriticky myslieť?

Zapoj sa do akademickej debaty!

Prví odvážlivci na našej Javorke (Filip Bajtoš Kv.A, Simona Hovančíková 3.B, Barbora Soľanová 3.B) sa v dňoch 24. a 25. marca 2017 zúčastnili východoslovenského debatného turnaja v Košiciach**.

Zároveň sú aj prvými zakladateľmi Debatného klubu JAVOR na našom gymnáziu, ktorý je súčasťou Slovenskej debatnej asociácie.

Slovenská debatná asociácia (SDA) je jednou z mála vzdelávacích mimovládnych organizácií zameraných na podporu kritického myslenia a jediná, ktorá zastrešuje akademickú debatu pre stredoškolákov a vysokoškolákov na Slovensku.

Aké výhody má akademická debata?

Akademická debata predovšetkým učí účastníkov kriticky myslieť. Kladie dôraz na obsahovú kvalitu rečí, a preto núti debatérov aj divákov zhodnotiť, ktoré argumenty sú najpresvedčivejšie a najdôležitejšie. Na výhru nestačí debatérovi zaujať prvoplánové a predvídateľné stanovisko k problému, keďže šikovný oponent dokáže takéto stanovisko ľahko vyvrátiť. Takéto hlbšie skúmanie situácie a pohľad na problematiku z rôznych pohľadov si prenesie debatér aj do svojho bežného života a naučí sa objektívnejšie hodnotiť cudzie názory, hľadať chyby vo vlastných postojoch a silnejšie si uvedomí subjektivitu vlastných názorov, čím sa stane tolerantnejším voči iným názorom.

Debata rozvíja komunikačné zručnosti študentov. Učí ich tímovej spolupráci, verejnému vystupovaniu a schopnosti efektívne viesť dialóg. Študenti sa tak učia aktívne počúvať a konfrontovať názory iných s tými svojimi. Tieto schopnosti sú v dnešnej dobe veľkou devízou, ktorá študentom zlepšuje vyhliadky na dobré kariérne uplatnenie, bez ohľadu na vaše študijné či pracovné zameranie.

Debata znamená aj dlhý čas strávený prípravou argumentov a stratégií, čo napomáha rozvoju výskumných zručností. Debatéri sa musia orientovať v množstve dostupných informácií a selektovať dôležité medzi nedôležitými. Postupné oboznamovanie sa s rôznymi aspektami života a konfrontácia viacerých názorov na jednotlivé otázky vedú študentov k vytvoreniu vlastného názoru. Navyše je debata aj zábava.

Debatné tézy pokrývajú široké spektrum spoločensky relevantných a aktuálnych tém, akými sú napríklad:

Každoročne víťazi z regionálnych kôl (východ, stred, západ) sa stretávajú na národnom kole v Národnej rade SR (pozri si video ).

PhDr. Renáta Kudriková, PhD.Dátum pridania22.04.2017 13:25
AutorMonika
KategórieOznamy, PK SJL - DEJ - NOS - GEO, Úspechy
NálepkyŽiadne


Cisco