Zamestnanci americkej ambasády na Javorke

Zamestnanci americkej ambasády na Javorke

Sme škola plná intelektuálne vyspelých študentov bažiacich po poznaní, aktívne sa zaujímajúcich o dianie vo svete, či už v politickej alebo sociálnej oblasti. Preto sme nemohli nevyužiť možnosť stretnúť sa s dvoma výnimočnými a veľmi milými ľuďmi.

Dňa 23. marca sme preto mali zásluhou našej pani riaditeľky česť spoznať dvoch, z množstva zamestnancov Americkej Ambasády, ktorej sídlo je v Bratislave. Tak sa na našej škole rozprúdila veľmi príjemná, zaujímavá, ale hlavne veľmi podnetná diskusia.

Pán Liam Sulivan, pôsobiaci ako ekonomický špecialista a pani Juliet Gomez Khile, pracovníčka politického oddelenia Americkej ambasády si pre našich študentov pripravili veľmi hodnotnú prednášku, venovanú hlavne medziľudským vzťahom, tolerancii, úcte a pochopeniu človeka k človeku. Diskusia sa niesla vo veľmi priateľskom duchu a naši študenti boli milo prekvapení otvorenosťou našich hostí, ich pozitívnym prístupom k životu, ale taktiež ich pozitívnym vzťahom k našej krajine, našej kultúre a našim tradíciám.

Naši hostia boli milo prekvapení z vysokej úrovne všeobecných znalostí našich študentov, z ich záujmu o svetové dianie, ale hlavne z ich schopnosti plynulo, jasne a zrozumiteľne komunikovať v anglickom jazyku.

Pozrite si fotogalériu (Autor: Andrea Makarová) alebo krátku reportáž z dielne TV Reduta. .> Mgr. Lucia HrebeňárováDátum pridania18.04.2017 14:42
AutorMonika
KategórieOznamy, PK ANJ, PK SJL - DEJ - NOS - GEO
NálepkyŽiadne


Cisco