Štyri a viac divov na Ďurkovci

Štyri a viac divov na Ďurkovci

Vďaka o.z. VERBUM BONUM a podpore Nadácie Ekopolis, v spolupráci s Mgr. Zuzanou Hricovou sme sa v jedno májové dopoludnie zúčastnili tohto veľmi zaujímavého projektu: 4 a viac DIVOV na Ďurkovci Jedným z našich regionálnych „divov“ je Skamenené treťohorné more na Spiši THETYS – Kameňolom Ďurkovec.

Mnohí domáci nepoznajú význam tejto výnimočnej paleontologickej lokality a žiaci našej školy triedy Tercia A a Príma A, mali možnosť sa takéhoto projektu zúčastniť a prehĺbiť si učivo zážitkovou formou pri hľadaní skutočných skamenelín.

Veľkým prínosom bola aj osobná účasť našej odborníčky na paleontológiu – riaditeľky Múzea Spiša Ing. Zuzany Krempaskej, ktorá nás oboznámila s geomorfologickým členením kraja (krásny výhľad v lokalite je na Tatry, Vikartovské vrchy, prierez kameňolomu a pod.) a pod jej dozorom sme robili naozajstný výskum.

A teraz niečo, čo možno neviete o našich pokladoch, ktoré sa ukrývajú v okolí nášho mesta:

Kameňolom Ďurkovec: paleontologické nálezy v Hornádskej kotline sú viazané na tomašovské vrstvy, ktoré vekom patria do stredného až vrchného eocénu (45 mil. rokov). Tomášovské vrstvy sú najlepšie odkryté a prístupné na vyhľadávanie skamenelín v kameňolome na Ďurkovci pri Čingove. Tesne pod dnom spodnej terasy tohto lomu sa nachádza cca 250 m dlhá Tomášovská jaskyňa a na jej dne sú odkryté borovské zlepence. Poskytuje ukrytý neznámy labyrint chodieb, ktorý čaká na svojich objaviteľov. Zloženie fosílnej biocenózy – skameneliny živočíchov, ako aj časté nálezy odtlačkov listov, semien i drevitých častí paleogénnej flóry, nasvedčuje vznik sedimentov v neritickej zóne (hĺbka mora do 200 m). Pieskovcový lom Ďurkovec sa nazýva aj Skamenené treťohorné more na Spiši, jeho meno je THETHYS Aj okolie kameňolomu (neplatí tu už zákaz voľného pohybu) poskytuje mnoho možností k objavovaniu skamenelín.

Ing. Jarmila JendrichovskáDátum pridania26.06.2017 10:33
AutorMonika
KategórieÚspechy
NálepkyŽiadne


Cisco