Voľby do Rady školy

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia,

pozývame Vás na voľby rodičov do Rady školy pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves.

Voľby sa uskutočnia dňa 26.4.2012 (štvrtok) od 16:00 do 18:00 hod. Rada školy je samosprávny orgán školy s 11 členmi – 2 pedag. zamestnanci, 1 nepedag. zamestnanec, 3 rodičia, 1 žiak, 2 členovia za zriaďovateľa školy, 1 zástupca mesta, 1 FO/PO, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní tejto školy.

Voľby do Rady školy sa uskutočnia v zmysle § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve a § 1 ods.3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy.

Štatút rady školy a ďalšie informácie nájdete v sekcii Rada školy.Dátum pridania20.04.2012 11:36
AutorMgr. Zuzana Ďurišková
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco