Výpisy známok vs. polročné vysvedčenia

Výpisy známok vs. polročné vysvedčenia

Milí študenti maturitných tried. V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Týmto žiadame študentov, ktorí majú záujem o vydanie vysvedčenia z dôvodu jeho dokladovania k prihláške na VŠ, aby najneskôr do utorka rána (28. 1. 2020, do 7.50 hod.) odovzdali triednemu učiteľovi písomnú žiadosť o vydanie tohto vysvedčenia.

Vzor žiadosti si môžete stiahnuť tu: Žiadosť o vydanie vysvedčenia za 1. porok.doc

Pozor!: odstráňte to slovíčko VZOR z pozadia žiadosti pred odovzdaním!Dátum pridania25.01.2020 20:22
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco