Milí naši maturanti

Milí naši maturanti

iste ste sa už zoznámili s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR o spôsobe a organizácii vašej maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020. Ak nie, pozorne si ho prečítajte v plnom znení.

Konkrétne z toho pre nás vyplýva:

Upozorňujeme vás na podstatné termíny:

Klasifikácia vašich výchovnovzdelá­vacích výsledkov za druhý polrok šk. roka 2019/2020 bude ukončená 30. apríla do 16:00 hod.

Klasifikačná porada pre maturitné triedy sa bude konať 4. mája 2020.

K organizácii maturitných skúšok:

Milí maturanti, využite posledné pracovné dni pred klasifikáciou čo najefektívnejšie. Myslíme na vás a prajeme vám všetko dobré.

Vaša JavorkaDátum pridania04.04.2020 05:32
AutorMonika
KategórieÚspechy
NálepkyŽiadne


Cisco