Výsledky prijímacieho konania - osemročné štúdium

Výsledky prijímacieho konania - osemročné štúdium

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium.

Prinášame Vám výsledky prijímacieho konania do prímy osemročného štúdia v školskom roku 2020/2021:

Pozrite si výsledkovú listinu:

Výsledková listina 2020 - osemročné štúdium.pdf

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium odošle riaditeľstvo školy zákonnému zástupcovi doporučene poštou.

Čo robiť v prípade prijatia:

Prijatý uchádzač je povinný riaditeľovi školy do 26. júna 2020 oznámiť, či nastúpi, alebo nenastúpi na štúdium. Prijatý uchádzač použije tlačivo „Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium na SŠ“. Záväzné potvrdenie o nastúpení na Javorku.docx Záväzné potvrdenie o nastúpení na Javorku.pdf Vypísané a podpísané tlačivo pošle prijatý uchádzač poštou na adresu školy alebo ako naskenovanú prílohu do mailu: skola.gjavsnv@gmail.com.

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Čo robiť v prípade neprijatia:

Zákonný zástupca neprijatého uchádzača má právo sa proti rozhodnutiu riaditeľky školy odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia (podľa § 68 ods. 4 Školského zákona 245/2008 Z. z.). V prípade uvoľnenia miesta oznámi riaditeľ školy možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie.

PaedDr. Ingeborg Skalská, riaditeľka školyDátum pridania16.06.2020 15:15
AutorMonika
KategórieOznamy, Uchádzačom o osemročné štúdium
NálepkyŽiadne


Cisco