Otvorenie nového šk. roka

Otvorenie nového šk. roka

Milí študenti, vážení rodičia.

Školský rok 2020/2021 sa začne podľa pokynov MŠVVaŠ SR prezenčnou formou. Zahájenie školského roku bude prebiehať v kmeňových triedach v stredu, 2.9.2020 o 9:00 hod. Každý žiak po príchode do školy pôjde priamo do svojej triedy.

Aby sme chránili pred nákazou novým Korona vírusom seba i ostatných, budeme pri našej spoločnej práci v škole dodržiavať sprísnené opatrenia a postupy.

Tie sme zhrnuli do dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v škole pre školský rok 2020/2021 – Žiaci a zákonní zástupcovia“. Prosíme vás, aby ste sa s obsahom dokumentu oboznámili.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v škole - Žiaci a zákonní zástupcovia.pdf

Pre vás, vážení rodičia a plnoletí žiaci, vyplýva z týchto pokynov aj táto povinnosť:

Sme radi, že sa s našimi žiakmi stretneme na riadnom vyučovaní. Každý z nás sa však musí správať zodpovedne a dodržiavať pravidlá. Verím, že spoločne to zvládneme a práca sa nám i za takýchto podmienok bude dariť.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Ingeborg Skalská, riaditeľka školyDátum pridania26.08.2020 13:37
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco