Výzva o spoluprácu v RŠ

Výzva o spoluprácu v RŠ

Vážení rodičia,

dovoľte mi oznámiť Vám, že funkčné obdobie súčasnej Rady školy pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves končí a v mesiaci september 2020 budú prebiehať voľby do novej Rady školy.

Podľa Zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov je Rada školy (ďalej len RŠ) iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky, taktiež volí riaditeľa školy. Štatút našej RŠ nájdete na našej web stránke v sekcii Rada školy.

V zmysle štatútu má RŠ 11 členov, z toho sú 3 zvolení zástupcovia rodičov, pričom títo nesmú byť zároveň zamestnancami školy. RŠ zasadá zvyčajne 2 krát do roka.

Aby sme voľby do RŠ mohli uskutočniť, je potrebné zostaviť zoznam kandidátov z radov rodičov. Verím, že Vám záleží na dobrej spolupráci s nami. Vďaka Vášmu pohľadu na školu a výchovno-vzdelávací proces nám môžete pomôcť nastaviť správne a lepšie smerovanie školy.

Obraciame sa preto na Vás, vážení rodičia a priatelia školy, aby ste, ak vidíte možnosť s nami takouto formou spolupracovať, pomocou tohto formulára vyjadrili svoj súhlas s Vašou kandidatúrou pre voľby do novej Rady školy. Formulár vyplňte prosím do 18. 9. 2020. O presnom dátume volieb Vás budeme včas informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na skola.gjavsnv@gmail.com alebo na 0948 612 526.

Vopred Vám ďakujem a teším sa na spoluprácu.

PaedDr. Ingeborg Skalská, riaditeľka školyDátum pridania11.09.2020 13:30
AutorMonika
KategórieOznamy, Rada skoly
NálepkyŽiadne


Cisco