Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Vážení rodičia, milí žiaci!

Od pondelka 19.10.2020 po­kračujú vyššie triedy osemročného gymnázia a triedy bilingválneho odboru v dištančnej výučbe. Od tohto dňa dochádza zároveň k úprave rozvrhu hodín. Vyučovacie hodiny budú prebiehať online a budú mať trvanie 45 minút. Hlavným prostredím, v ktorom bude prebiehať vyučovanie, zadávanie a odovzdávanie úloh, hodnotenie a komunikácia ostáva EduPage a Microsoft Teams.

Účasť na online vyučovaní pre všetkých žiakov povinná. Pri online vyučovaní sa zapisuje do triednej knihy absencia žiakov. Pri ospravedlňovaní absencie sa postupuje v súlade so školským poriadkom. Podrobné informácie sú uvedené v Usmernení pre dištančnú výučbu, ktoré sme Vám posielali v piatok na EduPage.

Žiakom budú umožnené osobné konzultácie iba v nevyhnutnom prípade a po dohode s učiteľom na nevyhnutný čas za dodržania hygienických predpisov (R – O – R).

Triedy príma, sekunda, tercie a kvarta pokračujú od pondelka 19.10.2020 v pre­zenčnom vyučovaní podľa upraveného rozvrhu. Vyučovanie prebieha v rúškach. Vyučovanie telesnej a hudobnej výchovy sa realizuje teoreticky.

Školská jedáleň pre triedy príma, sekunda, tercie a kvarta funguje v doterajšom režime za dodržiavania bezpečnostných opatrení.

Vedenie školyDátum pridania18.10.2020 19:37
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco