Aktuálne informácie ohľadom DV

Aktuálne informácie ohľadom DV

Vážení rodičia, milí žiaci!

Od pondelka 26.10.2020 bude prebiehať dištančné vyučovanie vo všetkých triedach 8– ročného i bilingválneho štúdia. Dôjde opäť k úprave rozvrhu hodín, ktorá sa bude týkať všetkých žiakov školy. Jeho novú verziu budete mať k dispozícii v priebehu soboty.

Vedenie školy

Podrobné informácie pre žiakov tried príma – kvarta a ich zákonných zástupcov sú uvedené v Usmernení pre dištančnú výučbu, ktoré sme Vám poslali v piatok, 23.10.2020 na EduPage.

Všetkým žiakom opäť pripomíname:

Za dodržiavanie pravidiel dištančného vzdelávania vopred ďakujeme žiakom i zákonným zástupcom.Dátum pridania23.10.2020 19:24
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco