2%

2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie JAVORKA pri Gymnáziu, Javorová 16 v Spišskej Novej Vsi. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité ako finančná podpora pre Vaše deti

(v prípade nevyčerpania z dôvodu covid opatrení, sa prostriedky presunú do ďalšieho šk. roka)

ale po otvorení škôl aj na:

Neviete, ako na to? Poradíme Vám.

1. Fyzické osoby

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2021 poži­adajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

Potvrdenie o zaplateni dane - editovateľné.pdf

Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie,v kto­rom sú už uvedené údaje o prijímateľovi.

Vyhlásenie o poukázaní 2% -editovateľné.pdf

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.4. 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne k nám do školy a my sa už o doručenie na daňový úrad postaráme.

2. Právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dôležité termíny:

ĎAKUJEME!Dátum pridania27.01.2021 21:35
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco