31. ročník Olympiády v anglickom jazyku v školskom roku 2020/2021 na JAVORKE

31. ročník Olympiády v anglickom jazyku v školskom roku 2020/2021 na JAVORKE

Začalo to 50timi Javorákmi v školskom kole, pokračovalo medailovými umiestneniami v okresnom kole a vyústilo v krajskom kole… Ako? Hneď Vám prezradíme, no najskôr, aby sme nezabudli: Všetkým súťažiacim ďakujeme za skvelú reprezentáciu a víťazom na všetkých stupňoch zvlášť blahoželáme ;)

A teraz už pekne poporiadku… ;)

Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii, napriek zatvoreniu školy a dištančnému vzdelávaniu sa naša PK ANJ rozhodla zrealizovať školské kolo Olympiády v anglickom jazyku ako inak- DIŠTANČNE. Jednotliví vyučujúci si rozdelili súťažné kategórie a pripravili písomnú časť olympiády zadaním testovacích úloh do priestoru EduPage. Test bol sprístupnený na prvých dvoch vyučovacích hodinách 3.12.2020 a do školského kola sa zapojilo 50 našich študentov. Nižšie kategórie mali namiesto ústnej časti napísať originálny príbeh na zadanú tému, vyššie kategórie sa potrápili aj ústnou časťou a to nahrávkami na určenú situáciu. Tie potom posielali na vypočutie svojim vyučujúcim. Musím oceniť veľkú dávku odvahy súťažiacich, ktorí v stanovenej časovej lehote vypracovávali ústne nahrávky, čím aj sami seba otestovali a vyskúšali si takúto formu súťaženia. Víťazi súťažných kategórii postúpili na okresné kolo, ktoré bolo organizované tiež na diaľku 13.1.2021, na web stránke www.onlineolympiady.sk. Okresné kolá OAJ obsahovali iba písomnú časť, ktorá pozostávala z testu a jeho súčasťou bolo aj počúvanie s porozumením. Súťažiacim bol školou vygenerovaný prístupový kód, potrebný na zapojenie sa do súťaže.

Naši študenti v okresnom kole online olympiády dopadli takto:

Rovnaký postup ako v okresnom kole bol určený aj pre krajské kolo OAJ 10.2.2021, kde postúpil Šimon Dluhoš za 2A kategóriu, Laura Valenčíková zo 4.B za 2C1 kategóriu a Viktória Martinková z 2.B za 1C kategóriu, ktoré okresné kolo nemajú, bilingválne študijne odbory postupujú zo školského kola priamo na kraj. Obsahom súťaže bola písomná aj ústna časť, pre šiestich súťažiacich v každej kategórii krajského kola, ktorí v písomnej časti získali najvyšší počet bodov, sa konala aj druhá – ústna časť, vo videokonferencii s trojčlennou komisiou.

A čo na online OAJ hovorí Vika Martinková:

„ Tento rok som sa zúčastnila OAJ olympiády prvý krát a musím povedať, že som prekvapená, ako som dopadla. Školské kolo bola malina, no krajské už dalo naozaj zabrať…písomná časť pozostávala z naozaj ťažkých úloh a po dopísaní som si bola istá, že do ústnej časti sa už nedostanem. Na moje prekvapenie som o pár hodín dostala email, že som v top 6 a postupujem do ústnej časti. Tá prebiehala asi 2 hodiny, no a po nej nasledovalo vyhodnotenie. S napätím sme vyčkávali na výsledky, ktoré nakoniec rozhodli, že som na 3.mieste.“

Výsledky krajského kola OAJ:

Je to nielen pre Viktóriu, ale aj pre ostatných študentov úžasná skúsenosť pracovať a súťažiť v online priestore v anglickom jazyku, všetkým súťažiacim patrí veľká vďaka za odvahu, vedomosti, umiestnenie a za reprezentáciu našej školy. Po návrate do školy všetci víťazi svojich kategórií budú aj vecne odmenení.

Mgr. Denisa MičekováDátum pridania20.02.2021 20:04
AutorMonika
KategóriePK ANJ, Úspechy
NálepkyŽiadne


Cisco