Rozlúčka s maturantmi

Rozlúčka s maturantmi

V piatok 11. mája 2012 sa skončil školský rok pre naše štyri maturitné triedy. Z toho dôvodu sa v areáli školy konala slávnostná rozlúčková ceremónia. Po príhovore pána riaditeľa boli vyhlásení najúspešnejší študenti z radov maturantov.

Veľké poďakovanie patrí tým študentom, ktorí sa zaslúžili o zviditeľnenie našej školy, urobili jej dobré meno, pretože sa úspešne zúčastňovali na súťažiach rôzneho charakteru. Boli to matematické súťaže Genius Logicus, Matematický klokan, matematické olympiády, fyzikálne olympiády, olympiády v informatike, olympiády v cudzích jazykoch, najmä v anglickom jazyku, a v neposlednom rade mnohých športových súťaží, ako napr. hádzaná, basketbal, atletika, plávanie. Mnohí z nich pracovali dobrovoľne v peer-klube pri SOS v SNV.

Výrazný úspech zaznamenal Filip Verbovský z Oktávy A, ktorý zvíťazil v rétorickej súťaži na celoslovenskom kole v Žiline v školskom roku 2010/2011.V oblasti informatiky zaznamenal úspech zase Tomáš Tatarko zo IV.B, ktorý obsadil v školskom roku 2010/2011 2. miesto na celoslovenskej súťaži Junior-Internet v tvorbe webových stránok. Tím basketbalistov vybojoval pre našu školu v školskom roku 2009/2010 titul majstrov Slovenska v basketbale žiakov. Medzi hráčmi boli študenti z Oktávy B Vladimír Kuľa, Jaroslav Šutarik a z Oktávy A Viktor Kovalík a Pavol Babik.

Za výborný prospech boli odmenení títo študenti:

Oktáva A:

Oktáva B:

IV.A:

IV.B:

Všetkým študentom ešte raz ďakujeme a prajeme úspešné zavŕšenie štúdia maturitnou skúškou.


 

Dátum pridania14.05.2012 14:52
AutorJavorka
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco