Otvorené laboratóriá na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

Otvorené laboratóriá na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

Dňa 15.6.2012 sa vybraní žiaci kvinty B (členovia klubu fyziky) a septím (seminaristi z fyziky) zúčastnili vzdelávacieho podujatia „Otvorené laboratóriá“, ktoré organizovala PF UPJŠ v Košiciach. Na základe záujmu žiakov z vybraných 4 tém zrealizovali merania prvkov v jednosmernom elektrickom obvode v počítačom podporovanom laboratóriu.

Pod vedením doc. RNDr. Zuzany Ješkovej, PhD. určovali volt-ampérovú charakteristiku kovového vodiča (rezistora a žiarovky) graficky i výpočtom, určovali závislosti, vyvodzovali závery. V druhom meraní overovali charakteristiky polovodičovej diódy zapojenej v priepustnom a závernom smere. Z výsledkov meraní formulovali závery, ktoré v písomnej podobe odovzdali vo forme protokolu. Po návšteve fakulty sme pokračovali návštevou Slovenského technického múzea v Košiciach, kde je v súčasnosti inštalovaná putovná výstava z Florencie „Leonardo da Vinci- geniálny vynálezca.“ Na výstave si mali možnosť pozrieť repliky vyše 40 technických zariadení zostrojených podľa originálnych Leonardových nákresov. Výstava bola rozdelená do štyroch kategórií, zodpovedajúcich živlom prírody: zem, voda, vzduch a oheň. Zároveň si mohli prezrieť kópie svetoznámych obrazov: Poslednej večer, Mony Lízy, Dámy s hranostajom…Zo životných múdrosti majstra Leonarda spred 560 rokov, ktoré pretrvávajú dodnes, vyberám aspoň niekoľko:

Ak môžeš ísť priamo k prameňu, tak nechoď k džbánu.

Žiadny človek nie je taký hlúpy, aby nedosiahol úspech aspoň v jednej veci, ak je vytrvalý.

Zlý je ten žiak, ktorý neprevýši svojho majstra.


 

Dátum pridania18.06.2012 20:59
AutorPaedDr. Eva Puchalová
KategórieOznamy, PK MAT-FYZ-INF
NálepkyŽiadne


Cisco