Rada skoly

Oznam o výsledku volieb zástupcov rodičov do RŠ

09Október

oznam-o-vysledku-volieb-zastupcov-rodicov-do-rs

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves sa uskutočnili 8.10.2020 o 17:0­0 hod.

Ďakujem Vám, vážení rodičia, ktorí ste si našli čas a prišli ste voliť. Ďakujem ešte raz aj Vám, ktorí ste sa aktívne chceli podieľať na práci v rade školy a mohli sme Vaše mená uviesť na kandidátnej listine.

Prejsť na celý článok

Voľby do Rady školy

02Október

volby-do-rady-skoly

Vážení rodičia,

nedávno sme Vás na stránke školy informovali o blížiacich sa voľbách rodičov do Rady školy. Realizácia volieb do RŠ je nutná a podľa legislatívy sa nedá vykonať dištančnou formou. Preto je Vaša osobná účasť potrebná. Týmto Vás chceme poprosiť, aj napriek tejto neistej situácii, o Vašu účasť na voľbách, nakoľko Rada školy zastáva dôležitú funkciu v živote školy.

Prejsť na celý článok

Výzva o spoluprácu v RŠ

11September

vyzva-o-spolupracu-v-rs

Vážení rodičia,

dovoľte mi oznámiť Vám, že funkčné obdobie súčasnej Rady školy pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves končí a v mesiaci september 2020 budú prebiehať voľby do novej Rady školy.

Prejsť na celý článok

Pozvánka na zasadnutie Rady školy

23Október

pozvanka-na-zasadnutie-rady-skoly

Vážení členovia Rady školy, vážení prizvaní hostia,

pozývam Vás týmto na zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2016 (v stredu) o 16:30 hod. v zborovni školy, s nasledovným programom:

Prejsť na celý článok

Pozvánka na zasadnutie Rady školy

23Máj

Vážení členovia Rady školy, vážení rodičia a zainteresovaná verejnosť. Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Rady školy na funkčné obdobie rokov 2016 – 2020, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2016 (streda) v zborovni školy o 16:00 hod.

Pozvánka na zasadnutie Rady školy

20August

Vážení členovia Rady školy, vážení rodičia a zainteresovaná verejnosť. Pozývame Vás na zasadnutie Rady školy, ktoré sa uskutoční dňa 31. augusta 2015 (pondelok) v zborovni školy o 16:30 hod.

Prejsť na celý článok

Pozvánka na zasadnutie Rady školy

10Október

Vážení členovia Rady školy, pozývame Vás na zasadnutie Rady školy, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2013 (štvrtok) v zborovni školy o 15:30 hod.

Prejsť na celý článok

Pozvánka na zasadnutie rady školy

26Máj

Vážení členovia rady školy!

Pozývam Vás na zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu, Javorová 16, Sp. Nová Ves, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2013 (streda) o 16,30 hod. v zborovni školy.

Program zasadania:

Prejsť na celý článok

Pozvánka na zasadnutie Rady školy

23Október

Dňa 24. októbra 2012 (streda) o 16,30 hod. sa uskutoční zasadnutie členov Rady školy v zborovni školy. Na zasadnutie bol prizvaný i riaditeľ školy Mgr. Peter Ivančák.

Program zasadania:

  1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschop­nosti, schválenie programu
  2. 20. výročie vzniku školy
  3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2011/2012
  4. Plán práce školy v školskom roku 2012/2013
  5. Rôzne
  6. Záver

Prejsť na celý článok

Pozvánka na zasadnutie Rady školy

06Október

pozvanka-na-zasadnutie-rady-skoly

Pozývam členov Rady školy na zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 11. októbra 2011, t. j. v utorok v zborovni budovy Gymnázia v Spišskej Novej Vsi, Javorová 16 o 15.30 hod.


Program stretnutia:

  1. Hodnotiaca správa školy pre školský rok 2010/2011
  2. Zmeny v zložení Rady školy
  3. Schválenie Štatútu Rady školy
  4. Rôzne

Teším sa na stretnutie s Vami.

PhDr. Renáta Kudriková, predseda Rady školy

Cisco