Oznamy

Stránkovanie
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Otvorenie nového šk. roka - aktualizácia

28August

otvorenie-noveho-sk-roka-aktualizacia

Vážení rodičia, milí žiaci!

Otvorenie školského roka bude v stredu 2. 9. 2020 so začiatkom o 9.00 hod. Prebiehať bude v kmeňových triedach.

Z dôvodu pretrvávajúcich opatrení NEBUDE RODIČOM VSTUP DO ŠKOLY POVOLENÝ.

Žiaci budú do budovy školy vchádzať tromi vchodmi nasledovne:

  • predný ľavý vchod – príma, sekunda, tercie a kvarta
  • predný pravý vchod  – všetky triedy bilingválu
  • zadný vchod pri telocvični – kvinta, sexta, septima, oktáva.

Pri vstupe do školy MUSÍ ŽIAK ODOVZDAŤ TIETO 2 TLAČIVÁ: Zdravotný dotazník.pdf Zdravotný dotazník.docx Vyhlasenie ZZ alebo plnoleteho ziaka.docx Vyhlasenie ZZ alebo plnoleteho ziaka.pdf

Bez týchto potvrdení žiakovi nebude povolený vstup do školy!

Ďalšie potrebné informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v škole - Žiaci a zákonní zástupcovia.pdf

S pozdravom Vaša Javorka.

Otvorenie nového šk. roka

26August

otvorenie-noveho-sk-roka

Milí študenti, vážení rodičia.

Školský rok 2020/2021 sa začne podľa pokynov MŠVVaŠ SR prezenčnou formou. Zahájenie školského roku bude prebiehať v kmeňových triedach v stredu, 2.9.2020 o 9:00 hod. Každý žiak po príchode do školy pôjde priamo do svojej triedy.

Aby sme chránili pred nákazou novým Korona vírusom seba i ostatných, budeme pri našej spoločnej práci v škole dodržiavať sprísnené opatrenia a postupy.

Prejsť na celý článok

Odišiel človek s veľkým Č...

25August

odisiel-clovek-s-velkym-c

Vážení rodičia, milí študenti, sympatizanti Javorky!

Počas letných prázdnin sme sa rozlúčili s našou dlhoročnou pani zástupkyňou

Evkou Lajčákovou,

ktorá sa vo veľkej miere spolupodieľala na budovaní dobrého mena našej školy, na jej silnom vnútornom náboji i aure, zaslúžila sa o šírenie krásnych a vysoko humánnych pedagogických názorov a stala sa skutočnou ikonou pohodovej Javorky.

Všetci, ktorí sme s ňou mali česť pracovať, si nesieme vo svojom vnútri pečať jej človečenstva a Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami, prosím, tichú spomienku.

Ďakujeme Ti, Evka!

Tvoja Javorka

Výsledky prijímacieho konania - osemročné štúdium

16Jún

vysledky-prijimacieho-konania-osemrocne-studium

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium.

Prinášame Vám výsledky prijímacieho konania do prímy osemročného štúdia v školskom roku 2020/2021:

Prejsť na celý článok

Informácie k priebehu posledných dní školského vyučovania

15Jún

informacie-k-priebehu-poslednych-dni-skolskeho-vyucovania

V zmysle vyhlásenia ministra školstva, pána Branislava Gröhlinga a na základe porady Úradu KSK – odboru školstva s generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl MŠVVaŠ SR, pani Vierou Babišovou oznamujeme žiakom našej školy a ich zákonným zástupcom, nasledovné:

Prejsť na celý článok

Informácia pre záujemcov o bilingválne štúdium v školskom roku 2020/2021

05Jún

informacia-pre-zaujemcov-o-bilingvalne-studium-v-skolskom-roku-2020-2021

V zmysle Rozhodnutia Ministerstva školstva o termínoch, organizácii prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.4.2020 sa 4. júna 2020 ukončilo 1. kolo prijímacieho konania do 1. ročníka zápisom prijatých uchádzačov.

Pre štúdium v študijnom odbore7902 J 74 – bilingválne štúdium v školskom roku 2020/2021 máme ešte 5 voľných miest.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 612 526.

PaedDr. Ingeborg Skalská, RŠ

Prijímacie skúšky na osemročné štúdium

03Jún

prijimacie-skusky-na-osemrocne-studium

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 8-ročného štúdia na Javorke!

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠR č. 2020/12091:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme, že prijímacie skúšky do 8-ročného štúdia v našej škole sa uskutočnia prezenčnou formou v termíne 15. júna 2020.

Prejsť na celý článok

Výsledky prijímacieho konania - bilingválne štúdium

12Máj

vysledky-prijimacieho-konania-bilingvalne-studium

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium.

Prinášame Vám výsledky prijímacieho konania pre bilingválne štúdium v anglickom jazyku do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021:

Prejsť na celý článok

Informácia pre uchádzačov o 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM

06Máj

informacia-pre-uchadzacov-o-8-rocne-studium

Vážení rodičia a milí piataci,

keďže sa zmenili termíny podávania „Prihlášok na SŠ“ a termíny prijímacieho konania, upozorňujeme Vás na nasledovné dôležité termíny a fakty:

Prejsť na celý článok

Prijímacie konanie pre 5-ročné bilingválne štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

05Máj

prijimacie-konanie-pre-5-rocne-bilingvalne-studium-do-1-rocnika-v-skolskom-roku-2020-2021

Milí žiaci, vážení zákonní zástupcovia,

na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 Vám dávame do pozornosti upravené KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA pre školský rok 2020/2021, 7902 J 74 – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM V ANGLICKOM JAZYKU :

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Cisco