Oznamy

Stránkovanie
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Javorákom do pozornosti II.

04Apríl

javorakom-do-pozornosti-ii

Milí študenti, rodičia študentov, od prvotných informácií pod názvom Javorákom do pozornosti uplynuli tri týždne. Situácia sa odvtedy trošku vyjasnila – je isté, že sa osobne v škole tak skoro neuvidíme.

Počas týchto troch týždňov ste získali vy, študenti, i my, učitelia, určité skúsenosti s vyučovaním na diaľku. Konečne sme možno nabehli na nejaký systém, ktorý nám funguje, konečne sme sa začali orientovať v EduPage, aby nám nič neuniklo, no stále tak kdesi v kútiku vnímame, že to nie je ono.

Prejsť na celý článok

Upozornenie pre záujemcov o bilingválne a 8-ročné štúdium

03Apríl

upozornenie-pre-zaujemcov-o-bilingvalne-a-8-rocne-studium

Vážení uchádzači o štúdium na Javorke!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) svojim rozhodnutím 2020/10610:1-A1030 :

  • mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami ško­ly,
  • určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:

Prejsť na celý článok

Ako psychicky zvládnuť obdobie pandémie

02Apríl

ako-psychicky-zvladnut-obdobie-pandemie

Nový koronavírus COVID-19 neútočí len na naše telesné zdravie, ale aj to duševné. Ocitli sme sa v situácii, ktorá je pre všetkých nová, a nie každý sa s ňou dokáže vyrovnať. Prináša so sebou množstvo obmedzení, obáv a neistôt, čím prispieva k výskytu úzkostí. Ako si aj v týchto ťažkých chvíľach zachovať osobnú psychickú pohodu?

Prejsť na celý článok

Javorákom do pozornosti

11Marec

javorakom-do-pozornosti

Milí študenti, vzhľadom na to, že v tieto dni zažívame výnimočnú situáciu a nie prázdniny, využijeme tento čas čiastočnej karantény na to, aby sme si vyskúšali takú odľahčenú verziu dištančného vzdelávanie v praxi ;)

Očakávajte od vyučujúcich prostredníctvom EduPage študijné materiály a zadania, ktorým by ste sa mali v týchto dňoch doma venovať. Môžete predpokladať, že vyučujúci budú od Vás vyžadovať spätnú väzbu, ako ste sa s daným problémom popasovali. Vyučujúci sú Vám, samozrejme, v prípade potreby prostredníctvom EduPage k dispozícii.

Riaďte sa teda ich pokynmi a využite čas strávený doma zmysluplne!

Zároveň Vám odporúčame, aby ste sa v čase voľna nezdružovali v nákupných centrách, kaviarňach, kinách, fitnesscentrách a na iných miestach so zvýšeným výskytom ľudí. Správajte sa zodpovedne a chráňte seba, svojich rodičov a starých rodičov.

Vaša Javorka.

Oznam

09Marec

oznam

AKTUALIZÁCIA 10. 3. 2020:

Milí rodičia, študenti školy, na základe predbežnej správy z odboru školstva KSK Vám oznamujeme, že vyučovanie bude v dňoch 11. 3. – 13. 3. 2020 naďalej PRERUŠENÉ.

Žiadame zamestnancov a žiakov školy, aby sa (pokiaľ to nie je nevyhnutné) nezdržiavali v nákupných centrách, kinách, fitnesscentrách a na iných miestach so zvýšeným výskytom ľudí. O nových skutočnostiach budeme informovať na web stránke školy a prostredníctvom aplikácie EduPage.

Ďakujeme za pochopenie.

na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja prerušujeme na našej škole vyučovanie v dňoch 9. – 10. 3. 2020. Zároveň Vás prosíme o spoluprácu pri zisťovaní informácií o pobyte vašich detí počas jarných prázdnin.

Pokyn 6_2020.pdf

O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať. Prosím, sledujte naše stránky, prípadne správy na EduPage.

Vedenie školy

Upozornenie

28Február

upozornenie

AKTUALIZÁCIA 9. 3. 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo nové, už druhé usmernenie

AKTUALIZÁCIA 3. 3. 2020

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre školy a školské zariadenia.

S ohľadom na toto usmernenie MŠ SR , upravujeme predchádzajúce vyjadrenie nasledovne:

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

  • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
  • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
  • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
  • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

Ďakujem za pochopenie.

Prajem všetkým žiakom pekné prežitie jarných prázdnin.

Ingeborg Skalská, RŠ

Záujemcom o bilingválne štúdium

18Február

zaujemcom-o-bilingvalne-studium

Vážení záujemcovia o bilingválne štúdium!

Myslíte to so štúdiom u nás vážne? V tom prípade Vám naša škola pre ľahšiu a kvalitnejšiu prípravu na prijímacie skúšky z anglického jazyka prináša

Požiadavky k prijímacím pohovorom z ANJ.pdf

Ak chcete mať konkrétnejšiu predstavu o tom, čo Vás čaká na teste z anglického jazyka, prípadne aj zistiť, kde sú Vaše rezervy, nahliadnite do cvičných prijímačkových testov z ANJ:

Prejsť na celý článok

Japoško - zabav sa po škole ;)

18Február

japosko-zabav-sa-po-skole

Pozývame všetky deti z Javorky i mimo Javorky, ako aj všetkých nových záujemcov o osemročné štúdium u nás na ďalšie vedecko – populárne popoludnie s Japoškom.

Môžete sa tešiť na zaujímavé aktivity plné prekvapení z premetov fyzika a biológia. Záujemcovia o osemročné štúdium (žiaci 5. ročníka základnej školy) si budú môcť vyskúšať prijímačky na nečisto – tentokrát zo slovenského jazyka. Počas týchto aktivít detí si rodičia budú môcť vypočuť oficiálne informácie o osemročnom štúdiu a popýtať sa kompetentných na otázky, ktoré ich v súvislosti so štúdiom u nás zaujímajú.

Kedy? Už v stredu 26. 2. 2020 o 14.30 na Javorke.

Tešíme sa vás ;)

Vaša Javorka

Oznámenie

10Február

oznamenie

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Sp. Nová Ves v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

riaditeľské voľno

dňa 11. 2. 2020 /utorok/

žiakom gymnázia z prevádzkových dôvodov – odstávka vody. Oznámenie o prerušení dodávky vody.pdf

Vo vyučovaní sa bude pokračovať v stredu 12. 2. 2020. V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda.

PaedDr. Ingeborg Skalská

Generálna skúška T9 2020

10Február

generalna-skuska-t9-2020

Milí kvartania, vážení rodičia,

ako jedna z certifikačných škôl využívame tento rok ponuku Národného ústavu certifikovaných metód absolvovať tohoročné Testovanie 9 elektronickou formou. Nutnou podmienkou k tomu je absolvovať Generálnu skúšku T9, vďaka ktorej si budú môcť študenti i pedagogický dozor odskúšať postupy, ktoré ich čakajú na ostrom testovaní.

  • Termín Generálnej skúšky: 12. 2. 2020

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Cisco