Najbližšie udalosti

Aktuality

Javorákom do pozornosti II.

04Apríl

javorakom-do-pozornosti-ii

Milí študenti, rodičia študentov, od prvotných informácií pod názvom Javorákom do pozornosti uplynuli tri týždne. Situácia sa odvtedy trošku vyjasnila – je isté, že sa osobne v škole tak skoro neuvidíme.

Počas týchto troch týždňov ste získali vy, študenti, i my, učitelia, určité skúsenosti s vyučovaním na diaľku. Konečne sme možno nabehli na nejaký systém, ktorý nám funguje, konečne sme sa začali orientovať v EduPage, aby nám nič neuniklo, no stále tak kdesi v kútiku vnímame, že to nie je ono.

Prejsť na celý článok

Upozornenie pre záujemcov o bilingválne a 8-ročné štúdium

03Apríl

upozornenie-pre-zaujemcov-o-bilingvalne-a-8-rocne-studium

Vážení uchádzači o štúdium na Javorke!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) svojim rozhodnutím 2020/10610:1-A1030 :

  • mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami ško­ly,
  • určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:

Prejsť na celý článok

Ako psychicky zvládnuť obdobie pandémie

02Apríl

ako-psychicky-zvladnut-obdobie-pandemie

Nový koronavírus COVID-19 neútočí len na naše telesné zdravie, ale aj to duševné. Ocitli sme sa v situácii, ktorá je pre všetkých nová, a nie každý sa s ňou dokáže vyrovnať. Prináša so sebou množstvo obmedzení, obáv a neistôt, čím prispieva k výskytu úzkostí. Ako si aj v týchto ťažkých chvíľach zachovať osobnú psychickú pohodu?

Prejsť na celý článok

Javorákom do pozornosti

11Marec

javorakom-do-pozornosti

Milí študenti, vzhľadom na to, že v tieto dni zažívame výnimočnú situáciu a nie prázdniny, využijeme tento čas čiastočnej karantény na to, aby sme si vyskúšali takú odľahčenú verziu dištančného vzdelávanie v praxi ;)

Očakávajte od vyučujúcich prostredníctvom EduPage študijné materiály a zadania, ktorým by ste sa mali v týchto dňoch doma venovať. Môžete predpokladať, že vyučujúci budú od Vás vyžadovať spätnú väzbu, ako ste sa s daným problémom popasovali. Vyučujúci sú Vám, samozrejme, v prípade potreby prostredníctvom EduPage k dispozícii.

Riaďte sa teda ich pokynmi a využite čas strávený doma zmysluplne!

Zároveň Vám odporúčame, aby ste sa v čase voľna nezdružovali v nákupných centrách, kaviarňach, kinách, fitnesscentrách a na iných miestach so zvýšeným výskytom ľudí. Správajte sa zodpovedne a chráňte seba, svojich rodičov a starých rodičov.

Vaša Javorka.

Oznam

09Marec

oznam

AKTUALIZÁCIA 10. 3. 2020:

Milí rodičia, študenti školy, na základe predbežnej správy z odboru školstva KSK Vám oznamujeme, že vyučovanie bude v dňoch 11. 3. – 13. 3. 2020 naďalej PRERUŠENÉ.

Žiadame zamestnancov a žiakov školy, aby sa (pokiaľ to nie je nevyhnutné) nezdržiavali v nákupných centrách, kinách, fitnesscentrách a na iných miestach so zvýšeným výskytom ľudí. O nových skutočnostiach budeme informovať na web stránke školy a prostredníctvom aplikácie EduPage.

Ďakujeme za pochopenie.

na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja prerušujeme na našej škole vyučovanie v dňoch 9. – 10. 3. 2020. Zároveň Vás prosíme o spoluprácu pri zisťovaní informácií o pobyte vašich detí počas jarných prázdnin.

Pokyn 6_2020.pdf

O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať. Prosím, sledujte naše stránky, prípadne správy na EduPage.

Vedenie školy

>> Archív aktualít

Cisco