Najbližšie udalosti

Aktuality

Aktuálne informácie ohľadom DV

23Október

aktualne-informacie-ohladom-dv

Vážení rodičia, milí žiaci!

Od pondelka 26.10.2020 bude prebiehať dištančné vyučovanie vo všetkých triedach 8– ročného i bilingválneho štúdia. Dôjde opäť k úprave rozvrhu hodín, ktorá sa bude týkať všetkých žiakov školy. Jeho novú verziu budete mať k dispozícii v priebehu soboty.

Podrobné informácie pre žiakov tried príma – kvarta a ich zákonných zástupcov sú uvedené v Usmernení pre dištančnú výučbu, ktoré sme Vám poslali v piatok, 23.10.2020 na EduPage.

Všetkým žiakom opäť pripomíname:

  • Vyučovacie hodiny budú prebiehať online a budú mať trvanie 45 minút.
  • Hlavným prostredím, v ktorom bude prebiehať vyučovanie, zadávanie a
  • odovzdávanie úloh, hodnotenie a komunikácia ostáva EduPage a Microsoft Teams.
  • Účasť na online vyučovaní pre všetkých žiakov povinná.
  • Pri online vyučovaní sa zapisuje do triednej knihy absencia žiakov.
  • Pri ospravedlňovaní absencie sa postupuje v súlade so školským poriadkom.

Za dodržiavanie pravidiel dištančného vzdelávania vopred ďakujeme žiakom i zákonným zástupcom.

Vedenie školy

OZ Javorka

20Október

oz-javorka

Milí rodičia,

vedenie Občianskeho združenia Javorka, ktoré združuje všetkých rodičov študentov Javorky nás poprosilo, aby sme Vám, vzhľadom na zavedené opatrenia, poslali informácie ohľadom rozpočtu elektronicky na EduPage. Tam sa, okrem iného, dozviete aj výšku poplatku pre tento školský rok, ktorý prosia uhradiť do konca novembra.

Keď budete mať chvíľu čas, mrknite tam. Vďaka ;)

Aktuálne informácie

18Október

aktualne-informacie

Vážení rodičia, milí žiaci!

Od pondelka 19.10.2020 po­kračujú vyššie triedy osemročného gymnázia a triedy bilingválneho odboru v dištančnej výučbe. Od tohto dňa dochádza zároveň k úprave rozvrhu hodín. Vyučovacie hodiny budú prebiehať online a budú mať trvanie 45 minút. Hlavným prostredím, v ktorom bude prebiehať vyučovanie, zadávanie a odovzdávanie úloh, hodnotenie a komunikácia ostáva EduPage a Microsoft Teams.

Prejsť na celý článok

OZNAM

11Október

oznam

Vážení rodičia, milí študenti!

Na základe predbežných informácií zverejnených MŠVVaŠ bude od zajtra, 12. 10. do odvolania vo všetkých triedach bilingválneho odboru a vo vyšších ročníkoch osemročného štúdia (kvinta – oktáva) prebiehať vyučovanie dištančnou formou. Z obedov v školskej jedálni sú študenti automaticky odhlásení.

Vyučovanie v nižších ročníkoch osemročného gymnázia (príma – kvarta) pokračuje tak ako doposiaľ, v prezenčnej forme, podľa platného rozvrhu hodín.

Prosím, sledujte naše stránky a správy na EduPage, informácie budú priebežne aktualizované.

Vedenie školy

Informácie pre I. B

09Október

informacie-pre-i-b

Vážení rodičia, milí prváci,

tešíme sa, že sa s Vami znovu uvidíme. Prosím, pri návrate sa riaďte pokynmi, ktoré dostanete od svojho triedneho učiteľa. Zároveň dávame k dispozícii tlačivo o bezinfekčnosti .

Vaša Javorka.

>> Archív aktualít

Cisco