Prijímacie skúšky

V školskom roku 2017/2018 otvárame triedy pre:

Kritériá prijímacieho konania boli v súlade s platnou legislatívou prerokované v pedagogickej rade školy a sú prístupné na tomto odkaze.

Termíny odovzdania prihlášky na základných školách:

Forma   na ZŠ do
bilingválna   20. 2. 2017
osemročná   10. 4. 2017
     

V prípade potreby si je možné vytlačiť túto elektronickú prihlášku: (obojstranne, prvé dve strany dokumentu) a vyplnenú odovzdať na príslušnej základnej škole.

Ak máte akékoľvek nejasnosti alebo pochybnosti, opýtajte sa.


Máte problém pri potvrdzovaní prihlášky na príslušnej ZŠ?

Kontaktujte nás na tel. č. : +421 53 4425651, +421 53 4413948 , emailom na skola@gjavsnv.edu.sk, alebo nás navštívte osobne na Javorovej č. 16.Deň otvorených dverí pre záujemcov o bilingválne štúdium sa uskutoční 13. februára 2017.

Pre obe formy potom ponúkame v dňoch 14. – 17. 2. 2017 individuálnu možnosť zúčastniť sa vybraných hodín podľa riadneho rozvrhu, aby mali možnosť vidieť reálne vyučovanie. Viac sa dozviete už čoskoro!

Cisco