NEJ - FRJ - TAJ - RUJ

Členovia predmetovej komisie:

Vedúca PK: Mgr. Martina Bellušová

Ďalší členovia: Mgr. Alena Cicmanová, Mgr. Hildegarda Krestianová, Mgr. Ivana Šťastná, PaedDr. Ingeborg Skalská, Mgr. Denisa Mičeková, Mgr. Eva Hudáková

Hlavné vyučovacie ciele:

  1. Vo výučbe jazykov klásť prvoradý dôraz na komunikatívny cieľ, t.j. na osvojenie si komunikatívnej kompetencie vo všetkých štyroch hlavných rečových zručnostiach (rozprávanie, počúvanie,čítanie, písanie)..
  2. Dbať na systematické prehlbovanie vedomostí v oblasti gramatiky.
  3. Pri plnení jazykových cieľov sprostredkovať žiakom aj nejazykové poznatky z rôznych oblastí života týchto krajín.
  4. Zvýšenú pozornosť venovať talentovaným žiakom.
  5. Viesť žiakov k účasti na súťažiach a olympiádach.
  6. Pripravovať študentov na štúdium na VŠ.

Súťaže:

Projekty:

Z našich aktivít:

Keď sa Javorka postaví za nespravodlivo utláčaných

16Február

ked-sa-javorka-postavi-za-nespravodlivo-utlacanych

Prišiel diplom s poďakovaním. Amnesty International ďakuje vedeniu gymnázia. No my vieme, že v skutočnosti toto poďakovanie patrí Vám, milí študenti, ktorí ste sa 13. decembra 2016 postavili za práva nespravodlivo utláčaných a napísali list. List, ktorý má silu meniť životy. Pamätáte? Ale pekne poporiadku… Maratón písania listov na Javorke zhodnotí Mgr. Ivana Šťastná, ktorá celú túto akciu na našom gymnáziu zastrešovala ;)

Prejsť na celý článok

Po okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku Javorka s piatimi medailami

14Február

po-okresnom-kole-olympiady-v-nemeckom-jazyku-javorka-s-piatimi-medailami

O tom, že si naša Javorka dlhé roky udržiava prvenstvo vo výučbe cudzích jazykov, opäť presvedčili aj študenti nemeckého jazyka. Dve zlaté, jedna strieborná a dve bronzové medaily sú toho dôkazom.

Prejsť na celý článok

>> viac

Cisco