NEJ - FRJ - TAJ - RUJ

Členovia predmetovej komisie:

Vedúca PK: Mgr. Martina Bellušová

Ďalší členovia: Mgr. Alena Cicmanová, Mgr. Hildegarda Krestianová, Mgr. Ivana Šťastná, PaedDr. Ingeborg Skalská, Mgr. Denisa Mičeková, Mgr. Eva Hudáková

Hlavné vyučovacie ciele:

  1. Vo výučbe jazykov klásť prvoradý dôraz na komunikatívny cieľ, t.j. na osvojenie si komunikatívnej kompetencie vo všetkých štyroch hlavných rečových zručnostiach (rozprávanie, počúvanie,čítanie, písanie)..
  2. Dbať na systematické prehlbovanie vedomostí v oblasti gramatiky.
  3. Pri plnení jazykových cieľov sprostredkovať žiakom aj nejazykové poznatky z rôznych oblastí života týchto krajín.
  4. Zvýšenú pozornosť venovať talentovaným žiakom.
  5. Viesť žiakov k účasti na súťažiach a olympiádach.
  6. Pripravovať študentov na štúdium na VŠ.

Súťaže:

Projekty:

Z našich aktivít:

Jar v Toskánsku?

13Február

jar-v-toskansku

Milí študenti, i tento rok sa môžete tešiť na výlet do krásneho Toskánska.

Viac informácií u p. uč. Lozanovej.

Keď sa Javorka postaví za nespravodlivo utláčaných

16Február

ked-sa-javorka-postavi-za-nespravodlivo-utlacanych

Prišiel diplom s poďakovaním. Amnesty International ďakuje vedeniu gymnázia. No my vieme, že v skutočnosti toto poďakovanie patrí Vám, milí študenti, ktorí ste sa 13. decembra 2016 postavili za práva nespravodlivo utláčaných a napísali list. List, ktorý má silu meniť životy. Pamätáte? Ale pekne poporiadku… Maratón písania listov na Javorke zhodnotí Mgr. Ivana Šťastná, ktorá celú túto akciu na našom gymnáziu zastrešovala ;)

Prejsť na celý článok

>> viac

Cisco