TEV

Členovia predmetovej komisie:

Vedúci PK: Mgr. Ľubomír Vojčík

Ďalší členovia: Mgr. Jela Böhmerová, Mgr. Gabriel Ličák

CITIUS – ALTIUS – FORTIUS

RÝCHLEJŠIE – VYŠŠIE – SILNEJŠIE

Cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni.

Charakteristika predmetu:

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje si vedomosti, zručnosti a návyky. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času.

Oslobodenie z hodín telesnej výchovy

Môžete si stiahnuť tlačivo Odporučenie lekára na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy oslobodenie_TEV_SEVT.pdf

Plavecký výcvik

Pedagogické zabezpečenie plaveckého výcviku v marci 2015: Plavecký výcvik 2015.pdf

Súťaže:

Škola roka :

V súťaži o najlepšiu školu v našom okrese v rámci športových súťaží sa naša JAVORKA umiestnila na 1. mieste pre rok 2010/2011 a získala tak titul Škola roka.

Zo športových súťaží, ktorých sa pravidelne zúčastňujeme a v ktorých dosahujeme výborné výsledky spomenieme historický úspech našej školy:

1.miesto na majstrovstvách Slovenska v basketbale žiakov ZŠ ( 24.-25.3. 2010 )

Ďalšie významné úspechy v škol. roku 2010/2011 na úrovni majstrovstiev Slovenska a kraja:

JAVORKA FLORBAL LEAUGE – celoročná liga vo florbale mladších a starších žiakov našej školy.

Z našich aktivít:

Olympijský deň 2019

13Jún

olympijsky-den-2019

Dňa 6.6.2019 sa naša škola zapojila do projektu ,,Olympijský deň“, ktorý sa organizuje v rámci celého Slovenska. Na našej škole sa ho zúčastnili žiaci ročníkov príma až kvarta. Súťažilo sa v atletickom viacboji, vo volejbale a vo futbale. Žiaci boli rozdelení v 2.kategóriách – mladší žiaci (príma, sekunda) a starší žiaci (tercia, kvarta). Súťažilo sa vo volejbale, futbale a atletickom trojboji. A ako sa im darilo? Pozrite si kompletné výsledky:

Prejsť na celý článok

Javorka sa zapojila do športovej súťaže Škola roka

07December

javorka-sa-zapojila-do-sportovej-sutaze-skola-roka

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťaže Škola roka, ktorú organizuje Slovenská asociácia športu na školách. Súťaž je zameraná na zápolenie základných a stredných škôl v športe a vyhodnocuje sa na konci každého školského roka. Školy môžu získať body za účasť a umiestnenie vo vopred vybraných športových súťažiach v rámci nášho okresu. A ako sa nám toho roku darí?

Prejsť na celý článok

>> viac

Cisco