TEV

Členovia predmetovej komisie:

Vedúci PK: Mgr. Ľubomír Vojčík

Ďalší členovia: Mgr. Jela Böhmerová, Mgr. Gabriel Ličák

CITIUS – ALTIUS – FORTIUS

RÝCHLEJŠIE – VYŠŠIE – SILNEJŠIE

Cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni.

Charakteristika predmetu:

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje si vedomosti, zručnosti a návyky. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času.

Oslobodenie z hodín telesnej výchovy

Môžete si stiahnuť tlačivo Odporučenie lekára na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy oslobodenie_TEV_SEVT.pdf

Plavecký výcvik

Pedagogické zabezpečenie plaveckého výcviku v marci 2015: Plavecký výcvik 2015.pdf

Súťaže:

Škola roka :

V súťaži o najlepšiu školu v našom okrese v rámci športových súťaží sa naša JAVORKA umiestnila na 1. mieste pre rok 2010/2011 a získala tak titul Škola roka.

Zo športových súťaží, ktorých sa pravidelne zúčastňujeme a v ktorých dosahujeme výborné výsledky spomenieme historický úspech našej školy:

1.miesto na majstrovstvách Slovenska v basketbale žiakov ZŠ ( 24.-25.3. 2010 )

Ďalšie významné úspechy v škol. roku 2010/2011 na úrovni majstrovstiev Slovenska a kraja:

JAVORKA FLORBAL LEAUGE – celoročná liga vo florbale mladších a starších žiakov našej školy.

Z našich aktivít:

Oslobodenie od povinnej telesnej výchovy

24August

oslobodenie-od-povinnej-telesnej-vychovy

Žiaci s vážnymi zdravotnými problémami budú uvoľnení od cvičenia na hodinách telesnej a športovej výchovy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka a lekárskeho potvrdenia dokazujúceho oprávnenosť tohto uvoľnenia, ktoré si môžete stiahnuť nižšie.

Prejsť na celý článok

Organizačné pokyny pre žiakov T.A a T.B, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch

02Február

organizacne-pokyny-pre-ziakov-t-a-a-t-b-ktori-sa-zucastnia-lyziarskeho-kurzu-vo-vysnych-ruzbachoch

Vážení rodičia, milí terciania,

veríme, že chrípkové prázdniny v našej škole nenarušia nástup na lyžiarsky kurz, ktorý je už dlhšie naplánovaný od pondelka budúceho týždňa. Z toho dôvodu Vám chceme poskytnúť nasledovné informácie:

Prejsť na celý článok

>> viac

Cisco