TEV

Členovia predmetovej komisie:

Vedúci PK: Mgr. Ľubomír Vojčík

Ďalší členovia: Mgr. Jela Böhmerová, Mgr. Gabriel Ličák

CITIUS – ALTIUS – FORTIUS

RÝCHLEJŠIE – VYŠŠIE – SILNEJŠIE

Cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni.

Charakteristika predmetu:

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje si vedomosti, zručnosti a návyky. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času.

Oslobodenie z hodín telesnej výchovy

Môžete si stiahnuť tlačivo Odporučenie lekára na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy oslobodenie_TEV_SEVT.pdf

Plavecký výcvik

Pedagogické zabezpečenie plaveckého výcviku v marci 2015: Plavecký výcvik 2015.pdf

Súťaže:

Škola roka :

V súťaži o najlepšiu školu v našom okrese v rámci športových súťaží sa naša JAVORKA umiestnila na 1. mieste pre rok 2010/2011 a získala tak titul Škola roka.

Zo športových súťaží, ktorých sa pravidelne zúčastňujeme a v ktorých dosahujeme výborné výsledky spomenieme historický úspech našej školy:

1.miesto na majstrovstvách Slovenska v basketbale žiakov ZŠ ( 24.-25.3. 2010 )

Ďalšie významné úspechy v škol. roku 2010/2011 na úrovni majstrovstiev Slovenska a kraja:

JAVORKA FLORBAL LEAUGE – celoročná liga vo florbale mladších a starších žiakov našej školy.

Z našich aktivít:

Žiaci Javorky víťazom medzinárodného volejbalového turnaja v Levoči

18Máj

ziaci-javorky-vitazom-medzinarodneho-volejbaloveho-turnaja-v-levoci

Dňa 10.5.2018 sa zúčastnili žiaci našej školy v Levoči na medzinárodnom volejbalovom turnaji pod názvom Zober loptu, nie drogy . Bola to už druhá účasť našich na tomto turnaji. V minulom roku sa nám nepodarilo dostať do semifinále a z desiatich účastníkov turnaja sme sa umiestnili na 5. mieste. V tomto roku sme zabrali naplno a do semifinále sme postúpili, ale nielen to, celý turnaj sa nám nakoniec podarilo vyhrať a poradiť si so všetkými našimi súpermi.

Prejsť na celý článok

LYŽIARSKY KURZ – POZOR ZMENA

19Február

lyziarsky-kurz-pozor-zmena

Milí terciani, vážení rodičia!

Vzhľadom na to, že chrípka neobišla ani pedagogický zbor, telocvikárov nevynímajúc, s poľutovaním Vám musíme oznámiť, že lyžiarsky kurz tercianov sa odkladá na neurčito.

O novom termíne Vás budeme včas informovať.

V stredu Vás teda, po chrípkových prázdninách, s ostatnými študentami očakávame ráno v škole ;)

Vedenie školy.

>> viac

Cisco