Poskytované certifikácie

V rámci akadémii na gymnáziu je možné po absolvovaní kurzov získať tieto uznávané certifikáty:


Cisco